Název: Marketingová strategie konkrétní firmy
Další názvy: Marketing strategy of concrete company
Autoři: Čorbová, Hana
Vedoucí práce/školitel: Eger, Ludvík
Oponent: Králová, Lenka
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12649
Klíčová slova: marketing;marketingové prostředí;marketingový mix;SWOT analýza
Klíčová slova v dalším jazyce: marketing;marketing environment;marketing mix;SWOT analysis
Abstrakt: Předložená bakalářská práce je zaměřena na zhodnocení marketingové strategie společnosti OK STS Toužim, a.s. V teoretické části je obecně definován pojem marketing a podrobněji je rozebrán pojem strategický marketing. Praktická část popisuje vnější a vnitřní prostředí společnosti, jednotlivé nástroje marketingového mixu a je zde rozebrána SWOT analýzy společnosti. Poslední část práce obsahuje návrhy inovací marketingové strategie a doporučení pro budoucí vývoj společnosti.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis is focused on the evaluation of the marketing strategy of the company STS OK Toužim, a.s. The theoretical part is generally defined marketing concept and is discussed in more detail the concept of strategic marketing. The practical part describes the external and internal environment of the company, marketing mix instruments and is also analyzed SWOT analysis of the company. The last part contains proposals innovation marketing strategy and recommendations for future development of the company.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BAKALARSKA PRACE.pdfPlný text práce999,99 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Corbova H. - V.PDFPosudek vedoucího práce693,98 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Corbova H. - O.PDFPosudek oponenta práce754,99 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Corbova H. - prubeh.PDFPrůběh obhajoby práce258,42 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/12649

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.