Title: Marketingová strategie konkrétní firmy
Other Titles: Marketing strategy of concrete company
Authors: Čorbová, Hana
Advisor: Eger, Ludvík
Referee: Králová, Lenka
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12649
Keywords: marketing;marketingové prostředí;marketingový mix;SWOT analýza
Keywords in different language: marketing;marketing environment;marketing mix;SWOT analysis
Abstract: Předložená bakalářská práce je zaměřena na zhodnocení marketingové strategie společnosti OK STS Toužim, a.s. V teoretické části je obecně definován pojem marketing a podrobněji je rozebrán pojem strategický marketing. Praktická část popisuje vnější a vnitřní prostředí společnosti, jednotlivé nástroje marketingového mixu a je zde rozebrána SWOT analýzy společnosti. Poslední část práce obsahuje návrhy inovací marketingové strategie a doporučení pro budoucí vývoj společnosti.
Abstract in different language: This bachelor thesis is focused on the evaluation of the marketing strategy of the company STS OK Toužim, a.s. The theoretical part is generally defined marketing concept and is discussed in more detail the concept of strategic marketing. The practical part describes the external and internal environment of the company, marketing mix instruments and is also analyzed SWOT analysis of the company. The last part contains proposals innovation marketing strategy and recommendations for future development of the company.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BAKALARSKA PRACE.pdfPlný text práce999,99 kBAdobe PDFView/Open
Corbova H. - V.PDFPosudek vedoucího práce693,98 kBAdobe PDFView/Open
Corbova H. - O.PDFPosudek oponenta práce754,99 kBAdobe PDFView/Open
Corbova H. - prubeh.PDFPrůběh obhajoby práce258,42 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12649

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.