Název: Zapojení Číny do mezinárodních ekonomických vztahů a její postavení ve světové ekonomice
Další názvy: International economic integration of China and China´s position in global economy
Autoři: Novák, Jakub
Vedoucí práce/školitel: Kunešová, Hana
Oponent: Králová, Lenka
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12657
Klíčová slova: Čína;ekonomická integrace;HDP;import;export;ekonomický vývoj;Evropská unie;Světová obchodní organizace;světová ekonomika
Klíčová slova v dalším jazyce: China;economic integration;GDP;import;export;economic development;European union;world trade organization;world economy
Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá zapojením Číny do mezinárodních vztahů. Je rozdělena do několika částí. První je zaměřená na ekonomický vývoj Čínské lidové republiky. Druhá pojednává o dopadu zapojení do Světové obchodní organizace. Třetí popisuje obchodní vztahy s Evropskou unií a poslední dopady ekonomických aktivit Číny na svět.
Abstrakt v dalším jazyce: Bachelor thesis is focused on China´s involvement in international relations. It is divided into several different parts. The first part is concentrated on economic development of Public Republic of China. The second part is dedicated to effects of participation in World Trade Organization. The third part is focused on trade relations with European Union and the last part describes impacts of Chinese economic activities.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_NOVAK_Jakub.pdfPlný text práce2,19 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Novak_V2.pdfPosudek vedoucího práce841,08 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Novak_O.pdfPosudek oponenta práce697,74 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Novak_P.pdfPrůběh obhajoby práce316,61 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/12657

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.