Title: Zapojení Číny do mezinárodních ekonomických vztahů a její postavení ve světové ekonomice
Other Titles: International economic integration of China and China´s position in global economy
Authors: Novák, Jakub
Advisor: Kunešová, Hana
Referee: Králová, Lenka
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12657
Keywords: Čína;ekonomická integrace;HDP;import;export;ekonomický vývoj;Evropská unie;Světová obchodní organizace;světová ekonomika
Keywords in different language: China;economic integration;GDP;import;export;economic development;European union;world trade organization;world economy
Abstract: Bakalářská práce se zabývá zapojením Číny do mezinárodních vztahů. Je rozdělena do několika částí. První je zaměřená na ekonomický vývoj Čínské lidové republiky. Druhá pojednává o dopadu zapojení do Světové obchodní organizace. Třetí popisuje obchodní vztahy s Evropskou unií a poslední dopady ekonomických aktivit Číny na svět.
Abstract in different language: Bachelor thesis is focused on China´s involvement in international relations. It is divided into several different parts. The first part is concentrated on economic development of Public Republic of China. The second part is dedicated to effects of participation in World Trade Organization. The third part is focused on trade relations with European Union and the last part describes impacts of Chinese economic activities.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_NOVAK_Jakub.pdfPlný text práce2,19 MBAdobe PDFView/Open
Novak_V2.pdfPosudek vedoucího práce841,08 kBAdobe PDFView/Open
Novak_O.pdfPosudek oponenta práce697,74 kBAdobe PDFView/Open
Novak_P.pdfPrůběh obhajoby práce316,61 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12657

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.