Název: Nastolování agendy na Facebooku
Další názvy: Agenda setting on Facebook
Autoři: Černý, Pavel
Vedoucí práce/školitel: Kalvas, František
Oponent: Kobes, Tomáš
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12676
Klíčová slova: nastolování agendy;Facebook;sociální síť;nová média;WEB 2.0
Klíčová slova v dalším jazyce: agenda setting;Facebook;social network;new media;WEB 2.0
Abstrakt: Tato práce se zabývá nastolováním agendy na Facebooku. Teorie nastolování agendy byla totiž vytvořena především pro média starého typu, např. noviny, TV, rozhlas. WEB 2.0 vytváří odlišné prostředí pro mediální účinky. Cílem této práce je zjistit, jaké faktory v podmínkách sociální sítě Facebook ovlivňují hodnocení článků na této síti zveřejněných.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis concerns with agenda settings on Facebook. The agenda settings theory was based up to media of old type, e.g. newspapers, TV, radio. WEB 2.0 creates different environment for media effects. Aim of this thesis is to discover, which factors in conditions of social network of Facebook influence evaluation of articles published on this network.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Pavel_Cerny_Nastolovani_Agendy_Na_Facebooku_2013.pdfPlný text práce394,04 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Cerny_posudek_vedouciho.docPosudek vedoucího práce39 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Cerny-oponent.docPosudek oponenta práce32 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
CERNY.JPGPrůběh obhajoby práce137,71 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/12676

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.