Title: Nastolování agendy na Facebooku
Other Titles: Agenda setting on Facebook
Authors: Černý, Pavel
Advisor: Kalvas, František
Referee: Kobes, Tomáš
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12676
Keywords: nastolování agendy;Facebook;sociální síť;nová média;WEB 2.0
Keywords in different language: agenda setting;Facebook;social network;new media;WEB 2.0
Abstract: Tato práce se zabývá nastolováním agendy na Facebooku. Teorie nastolování agendy byla totiž vytvořena především pro média starého typu, např. noviny, TV, rozhlas. WEB 2.0 vytváří odlišné prostředí pro mediální účinky. Cílem této práce je zjistit, jaké faktory v podmínkách sociální sítě Facebook ovlivňují hodnocení článků na této síti zveřejněných.
Abstract in different language: This thesis concerns with agenda settings on Facebook. The agenda settings theory was based up to media of old type, e.g. newspapers, TV, radio. WEB 2.0 creates different environment for media effects. Aim of this thesis is to discover, which factors in conditions of social network of Facebook influence evaluation of articles published on this network.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pavel_Cerny_Nastolovani_Agendy_Na_Facebooku_2013.pdfPlný text práce394,04 kBAdobe PDFView/Open
Cerny_posudek_vedouciho.docPosudek vedoucího práce39 kBMicrosoft WordView/Open
Cerny-oponent.docPosudek oponenta práce32 kBMicrosoft WordView/Open
CERNY.JPGPrůběh obhajoby práce137,71 kBJPEGThumbnail
View/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12676

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.