Full metadata record
DC poleHodnotaJazyk
dc.contributor.advisorVáně, Jancs
dc.contributor.authorŠašek, Josefcs
dc.contributor.refereeLužný, Dušancs
dc.date.accepted2014-06-04cs
dc.date.accessioned2015-03-25T09:28:22Z
dc.date.available2013-06-04cs
dc.date.available2015-03-25T09:28:22Z
dc.date.issued2014cs
dc.date.submitted2014-04-30cs
dc.identifier56322cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/12679
dc.description.abstractCílem bakalářské práce je vysvětlit pojetí globalizace v díle Petera Beyera a roli náboženství v globalizovaném světě. Během práce je popsáno vnímání pojmů náboženství a globalizace různými autory, kteří se touto problematikou zabývají. Současně jsou popsáni klíčoví autoři, ze kterých Peter Beyer vychází. Tito klíčoví autoři jsou Immanuel Wallerstein a jeho teorie světových systémů, John Meyer a jeho teorie světových společností, Roland Robertson a jeho teorie glokalizace, a nakonec Niklas Luhmann a jeho teorie sociálních systémů. Na základě těchto autorů tvoří Peter Beyer svou teorii pro analýzu globalizace a roli náboženství.cs
dc.format44 s. (102 108 znaků).cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezenícs
dc.subjectglobalizacecs
dc.subjectnáboženstvícs
dc.subjectsystémová teoriecs
dc.subjectmodernizacecs
dc.titleVymezení konceptu globalizace a funkce náboženství v díle Petera Beyeracs
dc.title.alternativeDefinition of the concept of globalization and function of religion in the work of Peter Beyeren
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofickács
dc.description.departmentKatedra sociologiecs
dc.thesis.degree-programSociologiecs
dc.description.resultObhájenocs
dc.description.abstract-translatedThe goal of the bachelor's work is to define concept of globalization in the work of Peter Beyer and the role of religion in a globalized world. There is a description of perception of the concept of religion and globalization by different authors who deal with this issue. There is also a descritpiton of crucial authors by which Peter Beyer is inspired. These crucial authors are Immanuel Wallerstein and his World systems theory, John Meyer and his World society theory, Roland Robertson and his theory of glocalization, and finally Niklas Luhmann and his theory of social systems. On the basis of these authors Peter Beyer form his theory for the analysis of globalization and the role of religion.en
dc.subject.translatedglobalizationen
dc.subject.translatedreligionen
dc.subject.translatedsociologyen
dc.subject.translatedsystem theoryen
dc.subject.translatedmodernizationen
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KSS) / Bachelor´s works (DSS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Peter Beyer ZCU.pdfPlný text práce241,82 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Sasek (vedouci prace).docPosudek vedoucího práce42,5 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
sasek-oponent.docPosudek oponenta práce42 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Sasek.JPGPrůběh obhajoby práce141,24 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/12679

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.