Název: Proměny předávání a formování kulturního kapitálu mezi generacemi
Další názvy: Changes of the transmission and the formation of cultural capital between generations
Autoři: Mrázová, Monika
Vedoucí práce/školitel: Pařízková, Alena
Oponent: Růžička, Michal
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12687
Klíčová slova: kulturní kapitál;iniciátoři kulturního kapitálu;mezigenerační předávání kulturního kapitálu;socializace;média;kyberprostor;virtuální realita
Klíčová slova v dalším jazyce: cultural capital;initiators of cultural capital;intergenerational transmission of cultural capital;socialization;media;cyberspace;virtual reality
Abstrakt: Práce si klade za cíl zmapovat a zjistit, zda došlo od poloviny 20. století k proměně v předávání a formování kulturního kapitálu mezi generacemi. Klíčovým zdrojem pro uchopení kulturního kapitálu je koncept kulturního kapitálu od Bourdieho, Lamonta a Lareauho. Pro svůj výzkum jsem si zvolila kvantitativní přístup a tedy dotazníkové šetření, které bylo určené osobám ve věku od 15 do 60 let.
Abstrakt v dalším jazyce: The aims of this thesis is map and determine, whether there has been changes in the transmission and the formation of cultural capital between generations since the mid-20th century. A key resource for grasping the concept of cultural capital is the cultural capital by Bourdieu, Lamont and Lareauho. For my research I chose the quantitative approach and therefore a survey, which was addressed to the persons 15-60 years old.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Mrazova_Monika_bakalarska_prace1.pdfPlný text práce1,19 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Mrazova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce115,92 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Mrazova_oponent.docPosudek oponenta práce52 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
MRAZOVA.JPGPrůběh obhajoby práce143,95 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/12687

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.