Title: Proměny předávání a formování kulturního kapitálu mezi generacemi
Other Titles: Changes of the transmission and the formation of cultural capital between generations
Authors: Mrázová, Monika
Advisor: Pařízková, Alena
Referee: Růžička, Michal
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12687
Keywords: kulturní kapitál;iniciátoři kulturního kapitálu;mezigenerační předávání kulturního kapitálu;socializace;média;kyberprostor;virtuální realita
Keywords in different language: cultural capital;initiators of cultural capital;intergenerational transmission of cultural capital;socialization;media;cyberspace;virtual reality
Abstract: Práce si klade za cíl zmapovat a zjistit, zda došlo od poloviny 20. století k proměně v předávání a formování kulturního kapitálu mezi generacemi. Klíčovým zdrojem pro uchopení kulturního kapitálu je koncept kulturního kapitálu od Bourdieho, Lamonta a Lareauho. Pro svůj výzkum jsem si zvolila kvantitativní přístup a tedy dotazníkové šetření, které bylo určené osobám ve věku od 15 do 60 let.
Abstract in different language: The aims of this thesis is map and determine, whether there has been changes in the transmission and the formation of cultural capital between generations since the mid-20th century. A key resource for grasping the concept of cultural capital is the cultural capital by Bourdieu, Lamont and Lareauho. For my research I chose the quantitative approach and therefore a survey, which was addressed to the persons 15-60 years old.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mrazova_Monika_bakalarska_prace1.pdfPlný text práce1,19 MBAdobe PDFView/Open
Mrazova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce115,92 kBAdobe PDFView/Open
Mrazova_oponent.docPosudek oponenta práce52 kBMicrosoft WordView/Open
MRAZOVA.JPGPrůběh obhajoby práce143,95 kBJPEGThumbnail
View/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12687

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.