Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorHasmanová Marhánková, Jaroslava
dc.contributor.authorOliverius, Vojtěch
dc.contributor.refereeKalvas, František
dc.date.accepted2014-06-03
dc.date.accessioned2015-03-25T09:28:25Z
dc.date.available2013-06-04cs
dc.date.available2015-03-25T09:28:25Z
dc.date.issued2014
dc.date.submitted2014-04-30
dc.identifier56762
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/12688
dc.description.abstractTématem práce je konstrukce obrazu genderu v literatuře pro děti. Samotným cílem práce je zjistit jaké genderové stereotypy obsahují dnešní pohádky a jak se liší od pohádek tradičních.Teoretickými východisky textu je vymezení konceptu genderu, genderových stereotypů, socializace a změn v rodičovství. Práce využívá metody sémiotické analýzy z důvodu odhalení významů spojených s konstrukcí genderu v textu i ilustracích.cs
dc.format64 s. (112 961 znaků), 12 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectgenderové stereotypycs
dc.subjectdětská literaturacs
dc.subjectrodičovstvícs
dc.subjectsocializacecs
dc.subjectsémiotická analýzacs
dc.titleObrazy genderu v dětské literatuřecs
dc.title.alternativeGender stereotypes in fairy talesen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofickács
dc.description.departmentKatedra sociologiecs
dc.thesis.degree-programSociologiecs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe theme of this thesis is the construction of gender in children's literature. The very aim of the thesis is to find out which gender stereotypes contain today's fairy tales and how they differ from traditional fairy tales. Theory is based on the concept of gender, gender stereotypes, socialization and changes in parenting. The thesis uses the method of semiotic analysis due to the focus on the discovery of meanings associated with the construction of gender in the text and illustrations.en
dc.subject.translatedgender stereotypesen
dc.subject.translatedchildren's literatureen
dc.subject.translatedparentingen
dc.subject.translatedsocializationen
dc.subject.translatedsemiotic analysisen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Oliverius BP 2014.pdfPlný text práce1,2 MBAdobe PDFView/Open
Oliverius-vedouci.docPosudek vedoucího práce44,5 kBMicrosoft WordView/Open
Oliverius_oponent.docPosudek oponenta práce40 kBMicrosoft WordView/Open
Oliverius.JPGPrůběh obhajoby práce132,31 kBJPEGThumbnail
View/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12688

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.