Title: Alzheimerova choroba z pohledu sociologie nemoci
Other Titles: Alzheimer's disease from the perspective of sociology
Authors: Ryplová, Lenka
Advisor: Hrešanová, Ema
Referee: Sitek, Pavel
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12689
Keywords: demence;sociální dopady;stigmatizace;diskriminace;Alzheimerova choroba;omezení;přizpůsobení;sociální status;deviace;péče
Keywords in different language: demention;social impact;stigmatization;discrimination;Alzheimer´s disease;limitation;adapt;social status;deviation;care
Abstract: Tato práce se zaměřuje na Alzheimerovu chorobu a sociální dopady této nemoci na jedince. Snaží se zmapovat které oblasti života postiženého, jsou touto nemocí nejvíce ovlivněny a jaké to má pro jedince důsledky. Obsah práce je rozdělen do čtyř hlavních kapitol. Tato práce je vypracována jako přehledová stať, využívá odborné literatury, odborných studií, či konferencí, české i zahraniční literatury.
Abstract in different language: The goal of this bachelor thesis has been to explore the influence of Alzheimer´s disease on an individual´s life. In order to obtain relevant and available to informatik on this topic, I have gone through not only the Czech, foreigh reference literature. The main objective of the study is the determine, chat spheres in one´s life has Alzheimer´s dinase biggest impact and what are social consequences for life of sick person. This work is divided into four chapters.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP LENKA RYPLOVA 2.pdfPlný text práce369,37 kBAdobe PDFView/Open
Ryplova_vedouci BP opr.docPosudek vedoucího práce42 kBMicrosoft WordView/Open
Ryplova_oponent.docPosudek oponenta práce74 kBMicrosoft WordView/Open
Ryplova.JPGPrůběh obhajoby práce159,87 kBJPEGThumbnail
View/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12689

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.