Název: Alzheimerova choroba z pohledu sociologie nemoci
Další názvy: Alzheimer's disease from the perspective of sociology
Autoři: Ryplová, Lenka
Vedoucí práce/školitel: Hrešanová, Ema
Oponent: Sitek, Pavel
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12689
Klíčová slova: demence;sociální dopady;stigmatizace;diskriminace;Alzheimerova choroba;omezení;přizpůsobení;sociální status;deviace;péče
Klíčová slova v dalším jazyce: demention;social impact;stigmatization;discrimination;Alzheimer´s disease;limitation;adapt;social status;deviation;care
Abstrakt: Tato práce se zaměřuje na Alzheimerovu chorobu a sociální dopady této nemoci na jedince. Snaží se zmapovat které oblasti života postiženého, jsou touto nemocí nejvíce ovlivněny a jaké to má pro jedince důsledky. Obsah práce je rozdělen do čtyř hlavních kapitol. Tato práce je vypracována jako přehledová stať, využívá odborné literatury, odborných studií, či konferencí, české i zahraniční literatury.
Abstrakt v dalším jazyce: The goal of this bachelor thesis has been to explore the influence of Alzheimer´s disease on an individual´s life. In order to obtain relevant and available to informatik on this topic, I have gone through not only the Czech, foreigh reference literature. The main objective of the study is the determine, chat spheres in one´s life has Alzheimer´s dinase biggest impact and what are social consequences for life of sick person. This work is divided into four chapters.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP LENKA RYPLOVA 2.pdfPlný text práce369,37 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Ryplova_vedouci BP opr.docPosudek vedoucího práce42 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Ryplova_oponent.docPosudek oponenta práce74 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Ryplova.JPGPrůběh obhajoby práce159,87 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/12689

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.