Název: Přímá demokracie v pojetí ČR
Další názvy: The conception of direct democracy in the Czech Republic
Autoři: Brada, Jakub
Vedoucí práce/školitel: Vostrá, Zuzana
Oponent: Odehnalová, Jana
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12809
Klíčová slova: přímá demokracie;právní řád;zákon;iniciativa;referendum;petice
Klíčová slova v dalším jazyce: direct democracy;legal system;law;initiative;referendum;petition
Abstrakt: Práce je zaměřena na instituty přímé demokracie v České republice. V první kapitole je pojednáno o demokracii obecně a jsou zde i rozebrány klady a zápory přímé demokracie. Druhá kapitola je zaměřena na různé instituty přímé demokracie nacházející se i mimo právní řád ČR. Ve třetí kapitole je pozornost věnována platné právní úpravě v České republice, především právní úpravě referenda a petic. Dále je v práci pozornost zaměřena také na aktuální legislativní snahy o zavedení celostátního referenda v České republice a na úvahy de lege ferenda o přímé demokracii v České republice.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis is aimed on institutions of direct democracy in the Czech Republic. The first chapter is generaly discussed democracy and also there are mentioned Pros and Cons of direct democracy. Second chapter is focused on some institutions of direct democracy as in the Czech Republic as in foreign. Third chapter is devoted to the czech legislation in force, primarly to legislation of referendum and petition. The end of my thesis solves the questions de lege ferend and the deficiencies of legislation, and also the current efforts to adopt a new constitutional code about nationalwide referendum
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KUP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP - Prima demokracie v pojeti CR (Jakub Brada, 2014).pdfPlný text práce1,05 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Brada HO.pdfPosudek vedoucího práce1,63 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Brada OD.pdfPosudek oponenta práce1,17 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Brada prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce447,57 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/12809

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.