Katedra ústavního práva / Department of Fundamental Law

Kolekce


Recent Submissions

Šlehoferová, Věra
Evropské antidiskriminační právo se zaměřením na obtěžování a pronásledování osob

This diploma thesis deals with European antidiscrimination law focusing on harassment and persecution of persons. The first part of this thesis deals with basic concepts related to antidiscrimination law. This chapter focuses on explaining concepts such as equality, discrimination, discriminatory ...

Allafová, Sára
Smlouva v právu anglickém a velšském s přihlédnutím k právu Evropské unie

The focus of this theses is English contract. The theses is divided into 6 chapters. First chapter describes general requirements for a contract, which contract and its contractual parties must fulfil. Second chapter describes necessary requirements for entering and concluding the contract.&...

Brada, Jakub
Shromažďovací právo v českém právním řádu

This thesis deals with the main institutes of the Assembly law in the Czech Republic. The thesis is mainly focused on the performance of the Assembly law, including its limitations. The thesis is dedicated to the Assembly law in a wider context, primarily in the his...

Haník, Vladimír
Výhrada svědomí se zaměřením na zdravotnictví

This diploma thesis deals with the legal aspects of the conscientious objection with a focus on the field of health care. The first part contains a theoretical definition of concepts, followed by relevant resources for health conscience. It also deals with jurisprudence that the&#x...

Hodinová, Andrea
Svěření dítěte do péče a styk rodičů s dítětem z hlediska ochrany lidských práv

This diploma thesis called "Svěření dítěte do péče a styk rodičů s dítětem z hlediska ochrany lidských práv/Adjustment contact parents with a child in terms of the protection of human rights" is divided into three parts. In the first chapter are defined the basic...