Diplomové práce / Theses (KUP) Domovská stránka kolekce Zobrazit statistiky

Procházet
Přihlásit se k zasílání denních e-mailů o novinkách RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Záznamy kolekce (řazeno podle Datum zaslání v sestupně pořadí): 1 až 20 z 138
Nacházelová, Daniela
Vývoj a význam institutu dětského ombudsmana v evropském kontextu

The theme of this thesis is the development and importance of the institute which is the children´s ombudsman. The key concepts of this work are the ombudsman (especially the ombudsman for children) the rights of the child, the child.The essential thrust is the description of&...

Byszowiec, Marián
Postavení a úloha polského Ústavního soudu v dělbě moci

Constitutional justice fulfills very important role in the state of law, or more precisely in separation of powers. That is the reason, why the situation around the the constitutional justice in Poland in recent years has revealed a number of questions that this thesis tries&#...

Čmelínská, Eva
Postavení a funkce ČNB v ústavním systému ČR

This thesis looks into position and functions of the Czech National Bank in the constitutional system of the Czech Republic. It deals with topics that are closely related to it, especially the historic development of central banking in the territory of Czech Lands the knowledg...

Stefanová, Kateřina
Perspektivy rovné odměny za stejnou práci mužů a žen v ČR - Ústavní pohled a realita

The Thesis concentrates on the problem of equal pay for the same work for women and men. It defines causes and consequences of inequality between women and men, it presents the policy of the Czech governement of improvements of the situation, it presents statistics. Furthermor...

Plachý, Martin
Legislativní moc státu Izrael

This diploma thesis deals with the State of Israel and its legislative power which is in Israel performed through the Knesset. Israel is a specific country with its specific history which strongly affected the legal system, including the legislative power of the state. Even if...

Šlapáková, Nikola
Nepřiměřená délka soudního řízení v pojetí ÚS ČR a ESLP

The theme of the work is to analyze the decision-making of the ECHR and the Constitutional Court of the Czech Republic on the issue of delays in the proceedings with regard to a fair trial, the concentration of procedure and other factors determining the length of th...

Häckel, Matouš
Postavení evropské akciové společnosti v systému evropského práva

This thesis is dealing with the institute of Societas Europea (ES). Wchich is quite extraordinary institute standing on the border between private law and and a public law. First of all this thesis is trying to explain the role of es within the system&...

Plachý, Martin
Legislativní moc státu Izrael

This diploma thesis deals with the State of Israel and its legislative power which is in Israel performed through the Knesset. Israel is a specific country with its specific history which strongly affected the legal system, including the legislative power of the state. Even if...

Povolný, Vladimír
Postup od demise vlády k jejímu jmenování se zaměřením na působení vlády v demisi: Komparace českého ústavního systému s jinými státy střední Evropy

This diploma thesis deals with the institutes of a resignation and an appointment of a government in the constitutions of the Czech Republic, Hungary, Germany, Poland, Austria and Slovakia. It compares this set of laws and constitutional process in these constitutional situations in...

Štenglová, Silvie
Důkazní břemeno v diskriminačních sporech

This thesis is focused on the means of protection against discrimination. This work tempts to present and analyse comprehensively each of the relevant EU directions, which were created in the sphere of antidiscrimination and implemented in the Czech legal order. this thesis evaluates&#x...

Šefrna, Jakub
Postavení a funkce ČNB v ústavním systému ČR

This thesis focuses on the issue of the status and functions of the Czech National Bank in the constitutional system of the Czech Republic. Regarding the position of the Czech National Bank, there is an emphasis on defining the independence of the Czech National Bank in&#...

Löffelmannová, Petra
Autonomie církví a náboženských společností v ústavním systému ČR

The main theme of this thesis is "Autonomy of churches and religious societies in the constitutional system of the Czech Republic." At the beginning introduces the basic concepts important for understanding the thesis. The second chapter is about the autonomy of churches ...

Beranová, Lucie
Svoboda vyznání

In the first chapter of the thesis I deal with human rights and terms as religion of freedom and religion in general. In the second chapre I focused on religion of freedom especially forum internum and forum externum. I also clarify limits of forum externum including ...

Sezemský, Přemysl
Pravomoci prezidenta České republiky

The thesis deals with the powers and position of the president in the constitutional system of the Czech Republic. The first part defines the constitutional system of parliamentary democracy as the relations between constitutional authorities and draws attention to the constitutional adjustm...

Hásek, Rudolf
Ochrana osobnosti v pojetí ÚS ČR a ESLP

The theme of this thesis are personal rights and protection of personality by Constitutional Court of Czech Republic and European Court of Human Rights. The very basic of human rights and fundamental freedoms are indisputably made of personal rights as well. The extremely high ...

Vnenk, Vladislav
Úloha prezidenta při sestavování vlády v českém historickém vývoji.

The main aim of this thesis is to analyse the role of the President during the process of forming a government in the Czech historical development. This thesis is divided into four chapters. In the first chapter there is an introduction of the theories of presidential...

Dufková, Bohumila
Amnestie prezidenta republiky a ústavní žaloba pro velezradu

This dissertation aims to show the detailed position of the presidential amnesty institution and constitutional action for high treason. There is also analysis of the basic terminology and the historical context of these institutes. The amnesty of the former Czech president, published&...

Macháček, David
Právo na spravedlivý proces v judikatuře Ústavního soudu ČR

According to the topic of this diploma thesis, the main aim is to introduce essential jurisprudence of the Constitutional court of the Czech Republic regarding the right to a fair trial, as one of the fundamental right which is contained in Charter of Fundamental Rights a...

Štenglová, Silvie
Důkazní břemeno v diskriminačních sporech

This thesis is focused on the means of protection against discrimination. This work tempts to present and analyse comprehensively each of the relevant EU directions, which were created in the sphere of antidiscrimination and implemented in the Czech legal order. this thesis evaluates&#x...

Drnec, Filip
Vývoj legislativního procesu EU

The subject of this thesis is the development of the legislative procedure of the European Union. The author hereby aims to provide a complex summary of the rules related to decision-making and creation of the legal regulations and framework of the currently most important and...

Záznamy kolekce (řazeno podle Datum zaslání v sestupně pořadí): 1 až 20 z 138