Title: Odpovědnost prezidenta České republiky
Other Titles: Responsibility of the President of the Czech Republic
Authors: Doležal, Michal
Advisor: Vnenk Vladislav, JUDr. Ph.D.
Referee: Vostrá Zuzana, JUDr. Ph.D.
Issue Date: 2023
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/52756
Keywords: odpovědnost;prezident;republika;ústavní žaloba;pravomoci prezidenta;kontrasignace;historické příklady
Keywords in different language: accountability;president;republic;constitutional action;presidential powers;countersignature;historical examples
Abstract: Cílem mojí práce bylo rozebrat pojem odpovědnost prezidenta republiky a vysvětlit jak odpovědnost vzniká a jaké má následky. Odpovědnost je pojem, který má mnoho rovin a aspektů, které jej ovliňují.
Abstract in different language: The goal of my work was to analyze the concept of responsibility of the president of the republic and explain how responsibility arises and what its consequences are. Responsibility is a concept that has many levels and aspects that affect it.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KUP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bp.pdfPlný text práce705,29 kBAdobe PDFView/Open
Dolezal 2 VN.pdfPosudek vedoucího práce148,54 kBAdobe PDFView/Open
Dolezal 2 HO.docxPosudek oponenta práce21,74 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Dolezal 2 prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce361,75 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/52756

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.