Title: Dítě předškolního věku jako zátěžový faktor pro rodiče
Other Titles: Pre-school child as a stress factor for parents
Authors: Brychcínová, Eva
Advisor: Lovasová, Vladimíra
Referee: Kosíková, Věra
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12894
Keywords: dítě předškolního věku;stresory;neuroticismus;rodiče;rodina
Keywords in different language: preschool child;stressors;neuroticism;parents;family
Abstract: Tato bakalářská práce má název "Dítě předškolního věku jako zátěžový faktor pro rodiče". Je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část obsahuje čtyři kapitoly. První kapitola se zabývá charakteristikou dítěte v předškolním věku. Ve druhé kapitole je popsán vývojový cyklus rodiny. Ve třetí kapitole je specifikován pojem stres a stresory rodičů. V poslední kapitole teoretické části je vymezen pojem neurotičnost, projevy neurotičnosti a vznik.
Abstract in different language: This bachelor thesis is called "Pre-school child as a stress factor for parents". The thesis is divided into theoretical and practical parts. The treoretical part contains four chapters. The first chapter deals with the characteristics of a child in preschool age. The second chapter describes the development cycle of the family. In third chapter is specified term stress and stressors of parents. In the last chapter of the theoretical part is defined concept of neuroticism and symptoms of neuroticism.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP - Brychcinova.pdfPlný text práce1,2 MBAdobe PDFView/Open
Brychcinova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce348,46 kBAdobe PDFView/Open
Brychcinova - oponent.pdfPosudek oponenta práce363,82 kBAdobe PDFView/Open
Brychcinova - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce108,07 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12894

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.