Title: Psychosociální a zdravotnické služby poskytované prostituujícím v ČR
Other Titles: Psychosocial and health care for prostitutes in the Czech Republic
Authors: Cehelská, Lenka
Advisor: Holeček, Václav
Referee: Kosíková, Věra
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12944
Keywords: Streetwork;prostituce;služba;pomoc;ženy
Keywords in different language: Streetwork;prostitution;service;support;women
Abstract: Ve své práci se autorka pokusila zmapovat situaci ve službách poskytovaných prostituujícím v České republice. Tato práce, je rozdělena do dvou částí. První část je teoretická, vysvětlující terminologii používanou v obecné rovině, ale také v odborných kruzích psychosociálních služeb. Teoretická část se také zabývá podrobným popisem organizací, které poskytují své služby prostituujícím na našem území, jejich zaměřením, poskytovanými službami, personálním obsazením vybraných organizací. Ve druhé části se autorka věnuje rozboru průzkumu uskutečněného mezi prostituujícími ženami na frekventované Trase v Plzni. V druhé části jsou také kazuistiky dvou prostituujících žen a jednoho muže, kteří jsou jako klienti v péči zkoumaných organizací.
Abstract in different language: In this work, the author tried to map the situation in the services provided to prostitutes in the Czech Republic. This work is divided into two parts. The first part is theoretical, explaining the terminology used in general, but also in academic circles of psychosocial services. The theoretical part also deals with the detailed description of the organizations that provides services to prostitutes in our country, their focus, services provided, staffing selected organizations. In the second part, the author deals with the analysis of a survey conducted among women prostitutes on busy Route in Pilsen. In the second part are also reports of two prostituting women and one man, who are clients of the surveyed organizations.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Cehelska.pdfPlný text práce1,74 MBAdobe PDFView/Open
Cehelska - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce515,5 kBAdobe PDFView/Open
Cehelska - oponent.pdfPosudek oponenta práce277,53 kBAdobe PDFView/Open
Cehelska - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce100,51 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12945

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.