Title: Motivace žáků k volbě učebního oboru
Other Titles: Students' motivation for choosing apprenticeship
Authors: Šimlová, Pavla
Advisor: Kubíková, Kateřina
Referee: Szachtová, Alena
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12946
Keywords: motivace;volba povolání;kadeřník;osobnost;dospívání;učební obor
Keywords in different language: motivation;choice of future occupation;coiffeur;personality;adolescence;choosing apprenticeship
Abstract: Bakalářská práce je zaměřena na téma "Motivace žáků k volbě učebního oboru". Vysvětluje pojem motivace, osobnost, volbu povolání a střední vzdělávání v ČR. Dále se zabývá vývojem dospívání a následným sociálním začleněním. Práce se také zaměřuje na faktory, které ovlivňují žáky při výběru učebního oboru. V praktické části jsou soustředěny informace o tvorbě dotazníku, který byl vytvořen k účelu výzkumného šetření na Integrované střední škole živnostenské v Plzni.
Abstract in different language: Bachelor´s thesis is focused on the theme "Students' motivation for choosing apprenticeship." It explains the concept of motivation, personality, choice of future occupation and secondary education in Czech Republic. It also deals with the development of adolescence and subsequent social inclusion. The work also focuses on the factors that influence students in choosing the apprenticeship.In the practical part there are concentrated information about creating a questionnaire that was created for the purpose of the research on Integrated secondary trade school in Pilsen.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP - Simlova.pdfPlný text práce1,89 MBAdobe PDFView/Open
Simlova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce352,85 kBAdobe PDFView/Open
Simlova - oponent.pdfPosudek oponenta práce221,58 kBAdobe PDFView/Open
Simlova - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce99,22 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12947

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.