Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNovotná, Lenka
dc.contributor.authorVacíková, Ilona
dc.contributor.refereeAišmanová, Alexandra
dc.date.accepted2014-05-28
dc.date.accessioned2015-03-25T09:30:33Z
dc.date.available2013-06-10cs
dc.date.available2015-03-25T09:30:33Z
dc.date.issued2014
dc.date.submitted2014-04-11
dc.identifier59659
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/12947
dc.description.abstractBakalářská práce s názvem Problematika stárnutí a stáří má za cíl ukázat jak tuto problematiku vnímají zástupci různých generací. Práce má teoretickou a praktickou část. Teoretická část popisuje základní jevy a faktory spojené se stárnutím člověka. Zabývám se procesem stárnutí z pohledu biologického i sociálního. Věnuji se změnám ve stáří a také potřebám. V praktické části jsou prezentovány výsledky výzkumného šetření a jejich vyhodnocení. Zpracovány jsou do tabulek a grafů, ke kterým jsou přidány komentáře.cs
dc.format55 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectstárnutícs
dc.subjectstářícs
dc.subjectseniorcs
dc.subjectzměnacs
dc.subjectpotřebacs
dc.subjectgerontologiecs
dc.titleProblematika stárnutí a stářícs
dc.title.alternativeThe issue of aging and old ageen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogickács
dc.description.departmentKatedra psychologiecs
dc.thesis.degree-programSpecializace v pedagogicecs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedBachelor's thesis (work) named Problems with ageing and old age showing us how this problems solve people in every age. The work has got teoretical and practical parts. Teoretical part describe primary effect and factors connect with ageing. I apply to ageing from biological and social aspect. I devote changes in ageing and what do we need. In practical part are presented results research and their appraisal. They are made into tabs and graphs accompanied with commentary.en
dc.subject.translatedageingen
dc.subject.translatedold ageen
dc.subject.translatedsenioren
dc.subject.translatedchangeen
dc.subject.translatedneeden
dc.subject.translatedgerontologyen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Ilona Vacikova.pdfPlný text práce2,31 MBAdobe PDFView/Open
Vacikova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce334,39 kBAdobe PDFView/Open
Vacikova - oponent.pdfPosudek oponenta práce348,93 kBAdobe PDFView/Open
Vacikova - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce103,89 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12948

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.