Title: Hipoterapie v ČR a ve světě
Other Titles: Hippotherapy in the Czech Republic
Authors: Stupková, Martina
Advisor: Mizerová, Pavla
Referee: Lovasová, Vladimíra
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12950
Keywords: hiporehabilitace;koně;zdravotní stav;jezdec;terapie
Keywords in different language: hipootherapy;horses;state of health;rider;therapy
Abstract: Bakalářská práce je rozdělena na dvě části. V úvodní části je obsažen slovník hiporehabilitační společnosti.Teoretická část je zaměřena na historii hipoterapie v Čechách a porovnání historie hipoterapie ve světě. Další kapitoly jsou věnovány správnému výběru koně a jeho přípravy na hippoterapii. Pro praktickou část byl vytvořen dotazník. Dotazník je graficky zpracován a slovně interpretován. Celá práce vychází z odborné literatury a článků od autorů, kteří se zabývají tímto tématem.
Abstract in different language: The bachelor´s thesis is devided into two parts. In the introductory part there is a terminology of hiporehabilitation society.The theoretical part focuses on the history of hipotherapy in the Czech Republic. The second part deals with the choice and preparation of horses. For the practical part a questionare. The whole thesis has been based on reference books and scientific articles.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP - Martina Stupkova.pdfPlný text práce2,46 MBAdobe PDFView/Open
Stupkova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce345,42 kBAdobe PDFView/Open
Stupkova - oponent.pdfPosudek oponenta práce417,37 kBAdobe PDFView/Open
Stupkova - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce92,26 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12950

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.