Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorHoleček, Václav
dc.contributor.authorPajerková Dőryová, Lucie
dc.contributor.refereeRohlíková, Lucie
dc.date.accepted2014-05-28
dc.date.accessioned2015-03-25T09:30:34Z
dc.date.available2013-08-12cs
dc.date.available2015-03-25T09:30:34Z
dc.date.issued2014
dc.date.submitted2014-04-14
dc.identifier60180
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/12952
dc.description.abstractVyužití didaktických testů při zjišťování znalostí žáků v rámci výuky odborných předmětů. Práce se zabývá didaktickými testy, popisuje nejdůležitější metodické zásady tvorby testů a jejich realizace. Ukazuje základní postup při práci a uvádí příklady testových úloh. Praktická část práce je navazující na teoretickou část, zahrnuje popis a v příloze ukázku didaktických testů pro studenty Vyšší odborné školy zdravotnické, managementu a veřejnosprávních studií, s.r.o. v Plzni.cs
dc.format47 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectdidaktický testcs
dc.subjectotevřené otázkycs
dc.subjectuzavřené otázkycs
dc.subjectšikanacs
dc.subjectcílecs
dc.subjectpraktické vyučovánícs
dc.titleVyužití didaktických testů při zjišťování znalostí žáků v rámci výuky odborných předmětůcs
dc.title.alternativeUse of Didactical Tests in Examination of Students in Professional Coursesen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogickács
dc.description.departmentKatedra psychologiecs
dc.thesis.degree-programSpecializace v pedagogicecs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccess
dc.description.abstract-translatedUse of Didactical Tests in Examination of Students in Professional Courses. The bachelor thesis deals with didactical tests, describes the most important methodical principles of tests design and implementation. Then it demonstrates basic procedures and provides examples of test assignments. Practical part of the thesis follows the theoretical part, includes description and in the annex example of didactical tests for Higher School of Health, management and public trials, sro in Pilsen.en
dc.subject.translateddidactic testen
dc.subject.translatedopen questionsen
dc.subject.translatedclosed questionsen
dc.subject.translatedbullyingen
dc.subject.translatedobjectivesen
dc.subject.translatedpractical trainingen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Lucie_Pajerkova_Doryova.pdfPlný text práce1,39 MBAdobe PDFView/Open
Pajerkova Doryova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce516,41 kBAdobe PDFView/Open
Pajerkova Doryova - oponent.pdfPosudek oponenta práce433,29 kBAdobe PDFView/Open
Pajerkova Doryova - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce97,2 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12952

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.