Title: Česko-německé vztahy v Nýřanech (1892-1945)
Other Titles: Czech-German Relations in Nýřany (1892-1945)
Authors: Hurtová, Pavla
Advisor: Stočes, Jiří
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12961
Keywords: česko-německé vztahy;Nýřany;hornické stávky;odsun
Keywords in different language: czech-german relations;Nýřany;miner´s strike;displacement
Abstract: Tato diplomová práce pojednává o historii vesnice, později města Nýřany a popisuje česko-německé vztahy na tomto území.
Abstract in different language: This thesis deals with a history of the village and later the town Nýřany and describes the Czech-German relations in this area.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KNJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP Pavla Hurtova.pdfPlný text práce4,7 MBAdobe PDFView/Open
hurtova_vp.pdfPosudek vedoucího práce435,98 kBAdobe PDFView/Open
hurtova_op.pdfPosudek oponenta práce430,64 kBAdobe PDFView/Open
hurtova_obh.pdfPrůběh obhajoby práce133,37 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12961

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.