Katedra německého jazyka / Department of German Language

Zobrazit statistiky

Kolekce


Poslední příspěvky

Palánová, Aneta
Slovotvorba jazyka reklamy

This master´s thesis deals with the word-formation processes in the language of advertisement and is divided in two main parts. Theoretical part is focused on the Advertisement and its historical evolution. It explains different kinds of advertisement and structure of advertising texts. ...

Tesařová, Michelle
Pamětní knihy (tzv. Heimatbücher) z někdejšího okresu Tachov

The thesis deals with the topic of Sudeten Germans and examines the hometown books (in German Heimatbücher) of three already disappeared Sudeten German villages, as well as the villages themselves in the then county Tachov in Westbohemia. Firstly, the theory of culture of remembran...

Kabíčková, Magdalena
Kreativní práce s chybou ve výuce německého jazyka na středních školách v ČR.

The theme of the master´s thesis is the creative work with mistakes in German language lessons at Czech secondary schools. The thesis consists of two main parts. The first one, the theoretical, is focused on the term explanation, enabling the reader to understand the tex...

Bartošová, Kateřina
Mezera ve vědomí a mezera v textu. K odhalení historie prostřednictvím příběhů v románech Elisabeth Reichart.

This master thesis analyzes the gap in memory and the gap in the text in the works "Februarschatten", "Das Haus der sterbenden Männer", "Komm über den See" by the Austrian writer Elisabeth Reichart. The existential study of Karl Jaspers "Die Schuldfrage. Vo...

Navarová, Tereza
Aktivizace žáků určitého věku v německém vyučování za pomocí jazykové animace

This master´s thesis deals with the topic of Activation of students of specific age in German lessons by using language animation. Reason for the selection of this topic is presented in the opening section that is followed by theoretical knowledge of language animation and&#x...