Bakalářské práce / Bachelor´s works (KNJ) Domovská stránka kolekce Zobrazit statistiky

Procházet
Přihlásit se k zasílání denních e-mailů o novinkách RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Záznamy kolekce (řazeno podle Datum zaslání v sestupně pořadí): 1 až 20 z 121
Smolková, Lucie
Významné návštěvy plzeňského Měšťanského pivovaru (1839-1945)

This thesis examines the eminent visitors and the history of the Burghers' Brewery in Pilsen, today known as the Pilsner Urquell. The time frame of the thesis will be restricted by the brewery's foundation in 1839 and the end of the Second World War in 1945. ...

Durasová, Veronika
Mimoškolní politické vzdělávání v interkulturních setkáních mládeže na příkladu Jugendbildungsstätte Waldmünchen

The bachelor thesis deals with extracurricular intercultural workshops of political education. In the theoretical part of the thesis the main therms are defined. In the second chapter the history of the political education is described. The third chapter summarises the institutions of t...

Kašparová, Kristýna
Kapitoly z dějin zaniklé obce Grafenried

The bachelor thesis is divided into three main chapters. The first chapter is about the development name of the village over the centuries and localization. The second chapter is devoted to history (from inception to the present day). In the third chapter, the author based...

Stopková, Kateřina
Plzeň Evropské hlavní město kultury 2015. Příspěvky a cíle bavorských institucí a umělců.

Bachelor thesis deals with the concept of the European Capital of Culture. In detail about the European Capital of Culture 2015, the city of Pilsen. About during the entire selection process and the win. The long work before 2015. About how Pilsen has changed and how ...

Fialová, Věra
Používání trpného rodu v němčině

The theme of this bachelor work is the use of the passive voice in German language. This work is divided into two main parts: a theoretical and a practical part. The theoretical part describes the basic concepts of the passive voice, the characteristics of its different&#...

Janešová, Helena
On-line slovníky - kvalitativní analýza

This bachelor thesis called "Online dictionaries - qualitative analysis" consists of a theoretical and a practical part. The theoretical part comprises the introduction to lexicography and lexicology and an online dictionary conception and evolution. The practical part of the thesis is&...

Archmanová, Veronika
Využití pasivních konstrukcí v odborných článcích a diskuzích na internetu

The aim of this thesis is to compare passive construction in online technical articles and discussions. The theoretical part of this thesis describes passive voice, classifies it and defines its application. Further, the technical writing style and conversational style are characterized. The...

Blecha, Bohumil
Vokalismus v německém jazyce a interference mezi českým a německým vokalismem

The bachelor thesis deals with the interference between the German and the Czech language. In the theoretical part the German and the Czech system of vowels were described and afterwards compared with each other. The possible problems with pronunciation of vowels, which the Czech&#...

Rajsová, Renata
Postavení německého jazyka ve vzdělávacím systému ČR na příkladu vybraných ZŠ a SŠ v okrese Domažlice

This bachelor thesis deals with the topic "The position of the German language in the Czech educational system demonstrated on the example of selected primary and secondary schools in Domažlice district". At the beginning of this thesis the historical development of the ...

Späthová, Clarissa
Studie k dějinám německého divadla v Plzni (1867-1945) / Studien zur Geschichte der Deutschen Theater in Pilsen (1867-1945)

This work is about the history of the German theatre in Goethe-Street in Pilsen. It explores the reasons and circumstances of the origins. It also deals with the relationship between the Czech and German populations in the 19th century. In the work you can find the&...

Ježková, Simona
Rok v kuchyni. Tradiční sváteční a slavnostní pokrmy v Bavorsku a v Čechách.

The subject of this bachelor´s thesis is the traditional festive cuisine of Bavaria and Bohemia. It is divided into two parts. The first theoretical part contains an overview of the kinds of holidays celebrated in both Bavaria and Bohemia. This overview is divided according&#...

Knížková, Ivana
Postava Bernharda Rothera v románu "Dobrý proti severáku" od Daniela Glattauera Postava Bernharda Rothnera v románu "Gut gegen Nordwind" od Daniela Glattauera

The main of this bachelor's thesis is the analysis of the figure of Bernhard Rothner in the novel by Daniel Glattauer "Love virtually". In the first chapter are introduced the life, publication and the main successes of the writer of novel. Then follows the defin...

Kašparová, Daniela
Hitlerovo dětství v Lambachu a jeho reflexe zdejším obyvatelstvem

The Bachelor thesis deals with Hitlers childhood in Lambach. It focuses on his presence in the local community and his attendance in the primary school. The aim of the work is to analysis the attitudes of the population Lambach to this historic event.

Kočová, Tereza
Lidové zvyky a tradice německého obyvatelstva v Tisu u Blatna v 1. polovině 20. století

A theme of Bachelor thesis is called " Folk customs and traditions of German population in Tis u Blatna in the first half of 20th century." The target of this thesis is to describe and interpret the folk traditions of the local and original German population,&#x...

Soukup, Miroslav
Německý vlastivědný časopis "Unsere Heimat: Zeitschrift für die Sudetendeutschen Pilsner und Elbogener Kreises (1936-1943)". Popis, analýza, interpretace

My Bachelor thesis introduces a magazine called "Unsere Heimat". There is also analysis which includes years between 1936 and 1943. The predecessor of "Unsere Heimat" is "Unsere Westböhmische Heimat", which contains years from 1932 to 1935 and Ms. Veronika Škrletová ...

Kocandová, Jana
Adjektiva v tisku

The subject of this bachelor thesis is adjectives in printed media. This linguistic theme is focused on adjectives as a word class and their word-formation. The thesis is divided in two main sections, theoretical and practical. The theoretical section describes general knowledge of ...

Rypáčková, Lucie
Frazeologismy v německých reklamách

The bachelor thesis is focused on the analysis of the phraseologisms found in a German advertisement. The thesis is divided into two main parts. There is theoretical part and practical part. The aim of the theoretical part is to introduce and explain basic terms of advert...

Šustrová, Jana
Deminutiva v němčině a jejich české ekvivalenty ve vybraném díle

This thesis deals with German Diminutives and Their Czech Equivalents in a Chosen Piece of Work. The thesis is divided into theoretical and practical part. The theoretical part includes the description of diminutives and their word- formation in German and in Czech. The distinction...

Tisotová, Klára
Němečtí architekti v Plzni na přelomu 19. a 20. století

This bachelor thesis deals with the German-speaking architekts in Pilsen in 1880-1920

Archmanová, Veronika
Využití pasivních konstrukcí v odborných článcích a diskuzích na internetu

The theoretical part of this thesis describes passive voice, classifies it and defines its application. Further, the technical writing style and the language on the internet are characterized. The practical part of the thesis provides the hypothesis and methodology. Subsequently are analyzed...

Záznamy kolekce (řazeno podle Datum zaslání v sestupně pořadí): 1 až 20 z 121