Title: Konkurence opisného tvaru würde + infinitiv a konjunktivu préterita
Other Titles: Competition of descriptive form of würde + infinitive and preteritum conjunctive
Authors: Vávrová, Veronika
Advisor: Höppnerová Věra, Prof. PhDr. DrSc.
Referee: Menclová Hana, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/41332
Keywords: modus;konjunktive;konjunktiv präteritum;würde-form;quantitative analyse;vergleich
Keywords in different language: mood;conjunctive;konjunktivum préterita;descriptive form of würde + infinitive;quantitative analysis;comparison
Abstract: Tématem této práce je "Konkurence opisného tvaru würde + infinitiv a konjunktivu préterita." Cílem práce bylo provést kvantitativní analýzu u určitých skupin sloves a zjistit, která forma u každé skupiny převažuje. Pro analýzu bylo excerpováno 40 časopisů a 2 romány a výsledky srovnány. V teoretické části práce byly vysvětleny pojmy větná modalita a modus a rovněž jednotlivé způsoby - oznamovací, rozkazovací a podmiňovací. Těžiště práce tvoří praktická část, ve které byla provedena analýza.
Abstract in different language: The topic of this bachelor thesis is the Competition of descriptive form of "würde" plus infinitive and of the "konjunktivum préterita". The aim of this theses was to perform a quantitative analysis of certain groups of verbs and to find out which form is dominant in each group. Forty journals and two novels are chosen for this analysis and certain groups of different verb are compared. The theoretical part explains several key terms, such as sentence modality and modus, as well as mood (indicative, imperative and conditional). The most important part of this theses is the analysis presented in the practical part.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KNJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vavrova Veronika_bakalarska prace.pdfPlný text práce1,15 MBAdobe PDFView/Open
Vavrova_vp.pdfPosudek vedoucího práce824,64 kBAdobe PDFView/Open
Vavrova_op.pdfPosudek oponenta práce728,91 kBAdobe PDFView/Open
Vavrova_obh.pdfPrůběh obhajoby práce7,08 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41332

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.