Title: Když se změní pravidla hry - k miniaturám Friedricha Achleitnera
Other Titles: When the rules of the game change - to the miniatures of Friedrich Achleitner
Authors: Šulcová, Anna
Advisor: Pfeiferová Dana, Doc. PaedDr. Ph.D.
Referee: Menclová Hana, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/48740
Keywords: friedrich achleitner;vídeňská skupina;pozdní dílo;miniatura;jazyková rovina;experiment;jazykové hry;literární hry
Keywords in different language: friedrich achleitner;wiener gruppe;late work;miniature;language level;experiment;language games;literary games
Abstract: Tato práce se zabývá pozdním dílem rakouského spisovatele Friedricha Achleitnera. Jazykově a literárně analyzuje miniatury vybrané z publikací einschlafgeschichten (2003), und oder oder und (2006) a der springende punkt (2009), a to na základě jazykových pravidel a zásad literární vědy. Zkoumá, která pravidla autor porušil a která modifikoval. Práce je tedy zaměřená interdisciplinárně a dokládá, že Friedrich Achleitner experimentoval nejen se všemi rovinami jazyka, ale také s literárními rysy (žánrem, postavami, motivy, perspektivou vyprávění).
Abstract in different language: This bachelor thesis pursues the late work of the Austrian writer Friedrich Achleitner. It analyzes selected miniatures from the works einschlafgeschichten (2003), und oder oder und (2006) and der springende punkt (2009). This work describes how Friedrich Achleitner experimented with many possibilities of the language. In addition, the author plays with the traditional traits of the literary text. For this reason, this work is interdisciplinary-focused. The work aims to examine what literary and linguistic principles the author broke or modified in the conception of his texts.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KNJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Sulcova_verze_finalni.pdfPlný text práce1,55 MBAdobe PDFView/Open
Sulcova_VP.docPosudek vedoucího práce87 kBMicrosoft WordView/Open
Sulcova_OP.docxPosudek oponenta práce35,13 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Sulcova_obh.pdfPrůběh obhajoby práce216,15 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/48740

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.