Název: Model-based reliability evaluation of data processing in HW-fault-tolerant systems
Další názvy: Model-based reliability evaluation of data processing in HW-fault-tolerant systems
Autoři: Raab, Peter
Vedoucí práce/školitel: Racek, Stanislav
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: disertační práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12981
Klíčová slova: teorie kódování;kódy pro detekci a korekci chyb;reakce na chybu;zbytková pravděpodobnost chyby
Klíčová slova v dalším jazyce: coding theory;error detecting and correcting codes;error compensation;residual error probability
Abstrakt: Práce se zabývá využitím detekčních kódů pro zajištění zvýšené spolehlivosti aritmetických operací v procesorovém systému. Na základě uvedených metod je možné vytvořit chybové modely schopné popsat výskyt chyb v aritmetických operacích v počítačových systémech. Tyto chybové modely mohou též umožnit výpočet spolehlivosti aritmetických výpočtů nebo výpočet pravděpodobnosti zbytkové chyby kódovaného zpracování.
Abstrakt v dalším jazyce: The work deals with utilization of error detecting codes in order to increase reliability of arithmetic operations in processor systems. Using the developed methods it is possible to create error models which are able to decribe errors occuring during data processing in computer systems. These models can be used to compute overall computation reliability or to compute residual error probability.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Disertační práce / Dissertations (FAV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DoctoralThesis_Ready4Print_2013_09_25.pdfPlný text práce13,54 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
posudky-odp-raab.pdfPosudek oponenta práce5,95 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
protokol-odp-raab.pdfPrůběh obhajoby práce843,17 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/12981

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.