Title: Model-based reliability evaluation of data processing in HW-fault-tolerant systems
Other Titles: Model-based reliability evaluation of data processing in HW-fault-tolerant systems
Authors: Raab, Peter
Advisor: Racek, Stanislav
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: disertační práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12981
Keywords: teorie kódování;kódy pro detekci a korekci chyb;reakce na chybu;zbytková pravděpodobnost chyby
Keywords in different language: coding theory;error detecting and correcting codes;error compensation;residual error probability
Abstract: Práce se zabývá využitím detekčních kódů pro zajištění zvýšené spolehlivosti aritmetických operací v procesorovém systému. Na základě uvedených metod je možné vytvořit chybové modely schopné popsat výskyt chyb v aritmetických operacích v počítačových systémech. Tyto chybové modely mohou též umožnit výpočet spolehlivosti aritmetických výpočtů nebo výpočet pravděpodobnosti zbytkové chyby kódovaného zpracování.
Abstract in different language: The work deals with utilization of error detecting codes in order to increase reliability of arithmetic operations in processor systems. Using the developed methods it is possible to create error models which are able to decribe errors occuring during data processing in computer systems. These models can be used to compute overall computation reliability or to compute residual error probability.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Disertační práce / Dissertations (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DoctoralThesis_Ready4Print_2013_09_25.pdfPlný text práce13,54 MBAdobe PDFView/Open
posudky-odp-raab.pdfPosudek oponenta práce5,95 MBAdobe PDFView/Open
protokol-odp-raab.pdfPrůběh obhajoby práce843,17 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12981

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.