Title: Konflikt v Severním Irsku a jeho ohlas v ČSSR v 60. a 70. letech 20. století
Other Titles: The Conflict in Northern Ireland and its Reflection in Czechoslovakia in 1960s and 1970s
Authors: Novotný, Michal
Advisor: Novotný, Lukáš
Referee: Jeřábek, Martin
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12994
Keywords: Československo;Československá televize;Československý rozhlas;denní tisk;Mladá fronta;média;nepokoje;normalizace;rok 1968;Rudé právo;Severní Irsko
Keywords in different language: 1968;daily press;Czechoslovak radio;Czechoslovak television;Czechoslovakia;Northern Ireland;Mladá fronta;normalization;Rudé právo;Troubles
Abstract: Diplomová práce analyzuje dění v Severním Irsku mezi lety 1968 a 1974 a způsob jeho prezentace v dobových československých médiích - denním tisku, rozhlase a televizi. Práce se zaměřuje jak na samotné severoirské události, tak na vývoj v dobovém Československu, který dává do souvislosti s měnícím se československým obrazem konfliktu v Severním Irsku.
Abstract in different language: Diploma thesis analyzes the conflict in Northern Ireland between 1968 and 1974 and the way it had been presented by period Czechoslovak media - daily press, radio and television. The thesis focuses on the Northern Irish events as well as the situation in period Czechoslovakia and puts the latter in context with the changing Czechoslovak image of the former.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KHV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Michal_Novotny_Konflikt_v_Severnim_Irsku_a_jeho_ohlas_v_Ceskoslovensku.pdfPlný text práce1,39 MBAdobe PDFView/Open
Novotny-posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce822,31 kBAdobe PDFView/Open
Novotny_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce955,38 kBAdobe PDFView/Open
Novotny_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce327,24 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12994

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.