Title: Srovnání procesů s Miladou Horákovou a Rudolfem Slánským
Other Titles: The comparison between processes with Milada Horáková and Rudolf Slánský
Authors: Sýkora, Tomáš
Advisor: Novotný, Lukáš
Referee: Suk, Pavel
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/13005
Keywords: Československo;komunismus;politické procesy;Milada Horáková;Rudolf Slánský.
Keywords in different language: Czechoslovakia;communism;political processes;Milada Horáková;Rudofl Slánský.
Abstract: Diplomová práce nazvaná Srovnání procesů Milady Horákové a Rudolfa Slánského má za úkol mapovat politický vývoj po únoru 1948 v Československu. Především se zaměřuje na přirozený vývoj nového režimu a to vypořádání se s nepohodlnými protivníky prostřednictvím politických procesů. Tento vývoj politických procesů má dva důležité mezníky. Prvním z nich je proces s osobou Milady Horákové, reprezentující členku nekomunistické strany a druhým mezníkem je proces se spikleneckým centrem uvnitř komunistické strany kolem osoby generálního tajemníka KSČ Rudolfa Slánského.
Abstract in different language: The thesis entitled The comparison between Processes with Milada Horáková and Rudolf Slánský focuses on Political Developments after 1948 in Czechoslovakia. It mainly focuses on the natural development of the new regime and deals with difficult opponents through political processes. The development of the political trials has two important points. The first of these is Milada Horáková representing a member of the non-Communist Party (National Socialist Party) and the second is a conspiracy within the Communist Party against the Secretary of the Communist Party, Rudolf Slánský.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KHV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tomas Sykora - Srovnani procesu Milady Horakove a Rudolfa Slanskeho.pdfPlný text práce694,39 kBAdobe PDFView/Open
Sykora-posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce820,66 kBAdobe PDFView/Open
Sykora_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce1,26 MBAdobe PDFView/Open
Sykora_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce290,4 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/13005

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.