Název: Letecká ofenziva proti Japonsku 1944-1945
Další názvy: The Air Offensive against Japan 1944-1945
Autoři: Hádl, Michal
Vedoucí práce/školitel: Kodet, Roman
Oponent: Skřivan, Aleš
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/13010
Klíčová slova: Pearl Harbor;Midway;Guadalcanal;Curtis LeMay;nálet na Tokio;Doolittleův nálet;Hirošima;Nagasaki
Klíčová slova v dalším jazyce: Pearl Harbor;Midway;Guadalcanal;Curtis LeMay;tokyo raid;Doolittle raid;Hiroshima;Nagasaki
Abstrakt: Práce se věnuje letecké ofenzívě proti Japonsku v letech 1944-1945, která byla jedním ze stěžejních momentů japonské kapitulace. Dále se věnuje hospodářské situaci Japonska a USA během války.
Abstrakt v dalším jazyce: The work is devoted to air offensive against Japan in 1944-1945, which was one of the defining moments of the Japanese surrender. It Also discusses the economic situation in Japan and the USA during the war.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KHV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace_Michal Hadl.pdfPlný text práce2,75 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hadl-posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce775,34 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hadl_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce720,18 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hadl_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce358,5 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/13010

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.