Title: Francouzské pohádky a jejich didaktické využití v hodinách francouzského jazyka
Other Titles: Franchs fairy tales and their educational use in hours of the french language
Authors: Lišková, Libuše
Advisor: Mudrochová, Radka
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/13093
Keywords: pohádka;francouzští autoři pohádek;využití literárních textů v hodinách cizího jazyka;ukázka práce s pohádkou
Keywords in different language: fairytale;french authors of fairytale;use of literary texts in foreign language lessons;demonstration of work with fairytale
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá charakteristikou pohádek jako literárních textů, využitím literárních textů v hodinách cizího jazyka a užitím francouzských pohádek ve výuce francouzského jazyka.
Abstract in different language: This thesis deals with the characteristics of fairy tales as literary texts, using literary texts in foreign language lessons and use of French fairy tales in French language teaching.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KRF)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace Libuse Liskova, Ucitelstvi pro 2. stupen ZS, Fj-Ov.pdfPlný text práce1,97 MBAdobe PDFView/Open
pos. Liskova Fridr.pdfPosudek vedoucího práce126,45 kBAdobe PDFView/Open
pos. Liskova Nov.pdfPosudek oponenta práce165,29 kBAdobe PDFView/Open
obh. Liskova.pdfPrůběh obhajoby práce32,28 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/13093

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.