Title: Užití fotovoltaických vlastností LED v jednoduchém uživatelském rozhraní
Other Titles: Use of photovoltaic properties of LED in simple user interface
Authors: Bufka, Ondřej
Advisor: Poucha, Jiří
Poucha, Jiří
Referee: Paločko, Lukáš
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/13101
Keywords: LED;mikrokontrolér;displej
Keywords in different language: LED;microcontroller;display
Abstract: Bakalářská práce se zabývá fotovoltaickým jevem a jeho následným využitím na LED diodě ke snímání dotyku. V první části je shrnut teoretický úvod do problematiky fotovoltaického jevu. Dále je uveden přehled optoelektronických detektorů. Ve druhé části jsou popsány dvě možné metody využití fotovoltaického jevu na LED diodě. Metody byly laboratorně ověřeny pomocí mikrokontroléru. Třetí část se zabývá konstrukcí jednoduchého displeje o rozměrech 4 4 LED diod. K měření dotyku na displeji byla zvolena nepřímá metoda, pro kterou byl tento displej zkonstruován.
Abstract in different language: The bachelor thesis deals with the photovoltaic phenomenon and its subsequent utilization on the light-emitting diode for the touch scanning. The theoretical introduction into the issue of the photovoltaic phenomenon is summarised in the first part of the thesis. Next, the optoelectronic detectors outline is mentioned. The two possible methods of utilization of the photovoltaic phenomenon on the light-emitting diode are described in the second part of the thesis. Methods have been verified in laboratory with the aid of a microcontroller. The third part of the thesis deals with a construction of a simple display in size of 44 light-emitting diodes. Indirect method has been chosen for measuring of the touch on the display and the display has been designed for the use of this method.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
zaverecna-prace.pdfPlný text práce13,18 MBAdobe PDFView/Open
053521_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce310,84 kBAdobe PDFView/Open
053521_oponent.pdfPosudek oponenta práce390,75 kBAdobe PDFView/Open
053521_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce198,76 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/13101

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.