Title: Řádné opravné prostředky ve správním řízení
Other Titles: Regular remedial measure
Authors: Dohnal, Jan
Advisor: Malast, Jan
Referee: Krč, Robert
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/13146
Keywords: odvolání;rozklad;odpor;rozkladová komise;ústřední správní úřad;řízení o rozkladu;řádný opravný prostředek;veřejná správa;správní soudnictví
Keywords in different language: appeal;remonstrance;resistance;remonstrance commissions;central state administration body;remonstrance proceeding;regular remedial measure;public administration;administrative judiciary
Abstract: Diplomovou práci zaměřuji na charakterizování řádných opravných prostředků ve správním řízení a poukázat na rozdíly mezi nimi.
Abstract in different language: The aim of this work was mainly to characterize remedies in administrative proceedings and point out the differences between them.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KSP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP-Dohnal.pdfPlný text práce1,12 MBAdobe PDFView/Open
DP-Dohnal-Malast.pdfPosudek vedoucího práce2,21 MBAdobe PDFView/Open
DP-Dohnal-Krc.pdfPosudek oponenta práce821,8 kBAdobe PDFView/Open
DP-Dohnal-obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce581,85 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/13146

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.