Název: Řádné opravné prostředky ve správním řízení
Další názvy: Regular remedial measure
Autoři: Dohnal, Jan
Vedoucí práce/školitel: Malast, Jan
Oponent: Krč, Robert
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/13146
Klíčová slova: odvolání;rozklad;odpor;rozkladová komise;ústřední správní úřad;řízení o rozkladu;řádný opravný prostředek;veřejná správa;správní soudnictví
Klíčová slova v dalším jazyce: appeal;remonstrance;resistance;remonstrance commissions;central state administration body;remonstrance proceeding;regular remedial measure;public administration;administrative judiciary
Abstrakt: Diplomovou práci zaměřuji na charakterizování řádných opravných prostředků ve správním řízení a poukázat na rozdíly mezi nimi.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of this work was mainly to characterize remedies in administrative proceedings and point out the differences between them.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KSP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP-Dohnal.pdfPlný text práce1,12 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP-Dohnal-Malast.pdfPosudek vedoucího práce2,21 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP-Dohnal-Krc.pdfPosudek oponenta práce821,8 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP-Dohnal-obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce581,85 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/13146

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.