Diplomové práce / Theses (KSP) Domovská stránka kolekce Zobrazit statistiky

Procházet
Přihlásit se k zasílání denních e-mailů o novinkách RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Záznamy kolekce (řazeno podle Datum zaslání v sestupně pořadí): 1 až 20 z 159
Fránová, Radka
Soudní přezkum opatření obecné povahy

The aim of this thesis is to compare the legislation of the judicial review of measures of general nature before the entry of the so-called large amendment into force to the Code of the Administrative Procedure (Act no. 303/2011 Coll.) and after the entry of th...

Vaněk, Petr
Pravidla nakládání s majetkem hl. města Prahy svěřeného městkým částem

thesis deals with the issue entrusted asset management. The first part presents the district as subjects of rights, the definition of public property and the property of the City of Prague origin especially with respect to its transition from state ownership. The remaining part...

Novotná, Veronika
Organizace správy územně členěných statutárních měst

The text of my diploma work is divided to six chapters. After the introduction follows the chapter, that dissertates history of statutory cities in our country. In the third chapter I pursuit the comprehensive zoning in municipalities and after that I issue the concept of ...

Herbst, Lukáš
Hmotněprávní úprava přestupků

The aim of the thesis is to describe legislation of transgression in substantial law in the Czech Republic. I tried to describe the essential characteristics of administrative punishment and its general institutes. The historical background of administrative punishment is outlined. The first...

Novotná, Veronika
Organizace správy územně členěných statutárních měst

The text of my diploma work is divided to seven chapters. After the introduction follows the chapter, that dissertates history of statutory cities in our country. In the third chapter I pursuit the comprehensive zoning in municipalities and after that I issue the concept of&#x...

Chlebus, Tomáš
Veřejné zakázky na služby

The main aim of the Thesis is to reflect on the changes in the Czech procurement law. The New Act No. 134/2016 Coll., on Public Procurement, became effective at October 1 2016 and introduced many changes into the area of public contracts. The thesis is di...

Kubíčková, Barbora
Správní soudnictví po "Velké novele" č. 303/2011 Sb.

The content of this thesis is the legislation of administrative jurisprudence before the novelization no. 303/2011 and after this novelization. The thesis focuses on analysis of the proceeding in administrative jurisprudence, on the novelization no. 303/2011 and changes it brought to&#x...

Štumar, Jiří
Samostatná působnost obcí v judikatuře Ústavního soudu

The goal of thesis is to map developments in the cases of the Constitutional Court in municipal law-making. The main work consists generally binding ordinances of municipalities and the related judgments of the Constitutional Court. In the first part of the thesis are defined ...

Novotná, Veronika
Organizace správy územně členěných statutárních měst

The text of my diploma work is divided to six chapters. After the introduction follows the chapter, that dissertates history of statutory cities in our country. In the third chapter I pursuit the comprehensive zoning in municipalities and after that I issue the concept of ...

Siřínek, Jakub
Využití opatření obecné povahy při územním plánování

The target of thesis "Utilization of the measure of general nature in the spatial planning" is focused on utilization of the measure of general nature in relation to building act, especially to the spatial planning. In every chapter is analyzed the measure of general ...

Chmelíková, Eliška
Řízení ve věcech práva svobodného přístupu k informacím

The theme of this paper is "The proceedings in the right of the free access to the information". The paper is divided to the six main chapters. It begins with the analysis of the actual legal status in the Czech Republic and the right for the information&#x...

Dufková, Anna
Přestupky proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích

Scope of master's thesis deals with applicable legislation transgressions against the safety and the flow of traffic on roads. Purpose of this work is focusing on issues of administrative offences on the roads according to Act No. 361/2000, concerning road traffic and amending&...

Svatošová, Petra
Omezení práva na informace ve veřejné správě

Diploma thesis is focused on the right to information with its legal restrictions. Work is focused on explaining terms such as information, right to information, free acces to information. Thesis describes constitutional and statutory level of right to information, where it mainly analy...

Šímová, Ludmila
Vybrané problémy státního dozoru nad profesní samosprávou

Thesis "Selected issues of the state supervision of the profession self-government" is divided into four chapters. The first chapter is coping with concept of self-government of interest groups, its general characteristics and different conceptions of particular authors. The second cha...

Vaníčková, Martina
Rozpočty a kontrola hospodaření územních samosprávných celků

This thesis deals with the budget process of local goverments, principles of the process and economic and financial controls of these municipalities budgets. Part of this thesis is to introduce the important concepts in this issue, and primarily comparison the theory with practice ...

Hejduk, Matouš
Poskytování náhrad škod způsobených zvláště chráněnými živočichy podle zákona č. 115/2000 Sb.

In this thesis, as the title already implies, the author pursues the issue of providing compensations for damages caused by selected especially protected animals according to act No. 115/2000 Coll. Damages caused on fish, that are caused by Great Cormorant and European River O...

Bakeš, Petr Jan
Bodové hodnocení porušení povinností stanovených zákonem o silničním provozu

The subject of this diploma thesis is to describe the driver´s penalty point system related to specific road traffic offences and to point out further consequences when accumulating points on the driving account in the driver´s penalty point system. The diploma thesis includes a&#x...

Kozlova, Irina
Pobytová oprávnění cizinců ze třetích zemí dlouhodobějšího charakteru

Alien Law is a specific part of the Administrative Law with dynamically developing legal regulations. The issues concerning the residence of foreigners is currently very relevant due to the number of foreigners that enter the territory of the Czech Republic, residing and settling h...

Kolář, Karel
Přestupkové řízení v 1. stupni

The author attempted to turn the attention of a professional reader to the process of offence proceedings focused on the 1. degree under the influence of the amendment no. 204/2015 of the Legal Code and its current transformation of the Offence statute no. 200/1990 o...

Herbst, Lukáš
Hmotněprávní úprava přestupků

The aim of the thesis is to describe legislation of transgression in substantial law in the Czech Republic. I tried to describe the essential characteristics of administrative punishment and its general institutes. The historical background of administrative punishment is outlined. The first...

Záznamy kolekce (řazeno podle Datum zaslání v sestupně pořadí): 1 až 20 z 159