Title: Právní úprava odpovědnosti za škody způsobené zvěří a na zvěři
Other Titles: Liability for the damage caused by wildlife and for wildlife
Authors: Suttá, Andrea
Advisor: Stejskal, Vojtěch
Referee: Podhrázký, Milan
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/13151
Keywords: odpovědnost za škodu;zvěř;nárok na náhradu škody;škody zvěří a na zvěři
Keywords in different language: liability for damage;wildlife;claim for damages;damage by wildlife and for wildlife
Abstract: Práce je hlavně analýzou dnešní úpravy odpovědnosti za škodu způsobenou zvěří a na zvěři podle zákona č. 449/2001 Sb. Popisuje především dnešní podobu právní úpravy. Nejobsáhlejší část práce je věnována škodám zvěří. Ve zbývajících kapitolách jsem se zajímala procesem uplatnění nároku na náhradu škody způsobenou zvěří a porovnávala jsem to s právní úpravou v Německu. V závěru jsem nastínila možná řešení této problematiky.
Abstract in different language: The thesis is supposed to bet he analysis on liability for damage caused by wildlife and on wildlife under the Act No 449/2001 Coll. The thesis describes presents form of damage caused by wildlife and on wildlife. In the remaining chapters I focused mainly on the proces of claiming damages caused wildlife and I compared it with the legal regulations in Germany. In conclusion, I have outlined possible solutions to this problem.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KSP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Odpovednost za skodu zpusobena zveri a na zveri - pdf.pdfPlný text práce2,59 MBAdobe PDFView/Open
DP-Sutta-Stejskal.pdfPosudek vedoucího práce821,35 kBAdobe PDFView/Open
DP-Sutta-Podhrazky.pdfPosudek oponenta práce1,02 MBAdobe PDFView/Open
DP-Sutta-obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce660,3 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/13151

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.