Title: Volby do zastupitelstev obcí
Other Titles: The election into the municipal government
Authors: Černá, Kateřina
Advisor: Henych, Václav
Referee: Malast, Jan
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/13165
Keywords: volby;zastupitelstvo obce;volební orgány;kandidátní listiny;volič;hlasování
Keywords in different language: elections;municipal council;electoral authorities;list of candidates;voter;voting
Abstract: Práce se zabývá volbami do zastupitelstev obcí. V práci jsou vymezeny pojmy, jako jsou obec, zastupitelstvo a jeho orgány. Je zaměřena zejména na voliče, jeho aktivní a pasivní volební právo a jeho překážky, volební orgány a samotný průběh a zásady hlasování. Následně je zde rozpracováno zpracování výsledků voleb a možný soudní přezkum voleb. V závěru práce je umístěna kazuistika, mapující přípravu a průběh voleb v konkrétní městské části.
Abstract in different language: This thesis deals with the elections to municipal councils. The paper defines terms such as community, the council and its instiutions. It focuses on the dial, its active and passive suffrage and its obstacles, electoral authorities, the process itself and the principles of the vote. The processing of election results and possible judcial review of the elections is then described. In the conclusion of this thesis, there is a case report, covering the preparation and conduct of elections in a particular district.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KSP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Katerina Cerna-Volby do zastupitelstev obci, Pravo, Plzen, 2014.pdfPlný text práce518,63 kBAdobe PDFView/Open
DP-Cerna-Henych.pdfPosudek vedoucího práce627,26 kBAdobe PDFView/Open
DP-Cerna-Malast.pdfPosudek oponenta práce1,53 MBAdobe PDFView/Open
DP-Cerna-obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce541,84 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/13165

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.