Title: Cesty k prosperitě lázeňského domu
Other Titles: The ways to prosperity of a spa hotel
Authors: Pišvejc, Martin
Advisor: Hofman, Jiří
Referee: Šlechtová, Yvona
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/13322
Keywords: SWOT analýza;segment;finanční analýza;prosperita;lázeňský dům
Keywords in different language: SWOT analysis;segment;financial thesis;prosperity;spa hotel
Abstract: Práce se zabývá identifikací a analýzou některých slabých stránek lázeňského hotelu Spa Hotel Star. Jejím cílem bylo navrhnout opatření vedoucí ke zlepšení prosperity hotelu, která budou předložena managementu hotelu k vyhodnocení a případné implementaci. K dosažení tohoto cíle zvolil autor kombinaci zjednodušené SWOT analýzy a finanční analýzy podniku. Na základě výstupů obou analýz jsou určeny některé z hlavních problémů a jejích pravděpodobné příčiny a autor předkládá návrhy jejich řešení.
Abstract in different language: The thesis deals with the identification and analysis of some of the weaknesses of Spa Hotel Star. Its goal was to propose measures leading to the improvement of the hotel's prosperity that will be presented to the hotel's management for evaluation and potential implementation. To reach this goal, the author chose a combination of a simplified SWOT analysis and a financial analysis. Some of the main problems and their probabale causes are determined based on the outputs of both analyses and the author presents the proposals of their solutions.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PisvejcPlný text práce1,9 MBUnknownView/Open
Pisvejc v.pdfPosudek vedoucího práce256,94 kBAdobe PDFView/Open
Pisvejc o..pdfPosudek oponenta práce251,91 kBAdobe PDFView/Open
Pisvejc ob..pdfPrůběh obhajoby práce122,45 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/13322

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.