Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorPešička, Ladislav
dc.contributor.authorKohout, František
dc.contributor.refereePotužák, Tomáš
dc.date.accepted2014-08-28
dc.date.accessioned2015-03-25T09:35:50Z-
dc.date.available2013-10-14cs
dc.date.available2015-03-25T09:35:50Z-
dc.date.issued2014
dc.date.submitted2014-05-09
dc.identifier53922
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/13499
dc.description.abstractHlavním cílem této bakalářské práce je vytvořit a zdokumentovat vývoj real-timeové deskové hry pro platformu Windows Phone 7 a vyšší, která bude simulovat a popisovat reálný průběh studia na Fakultě Aplikovaných věd v Plzni. Hra se jmenuje FAVagotchi. Aplikace je vyvíjena v jazyce C# společně s jazyky XAML a technologií LINQ ve vývojovém prostředí Microsoft Visual Studio 2010 Professional a Microsoft .NET framework 4.0. Pro vývoj ryze mobilních aplikací pak slouží knihovna Windows Phone 7.1 SDK. Celá práce obsahuje popis všech částí vývoje od návrhu, přes výběr technologií až po samotné programování a testování. Tato bakalářská práce navíc slouží jako uživatelská a programátorská dokumentace k celému projektu FAVagotchi.cs
dc.format61 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectFavagotchics
dc.subjectreal-timeová hracs
dc.subjectWindows Phone 7cs
dc.subjectC#cs
dc.subject.NETcs
dc.subjectXAMLcs
dc.subjectLINQcs
dc.subjectLINQ to SQLcs
dc.subjectLINQ to XMLcs
dc.titleRealtimová hra Favagochi pro Windows Phonecs
dc.title.alternativeRealtime game Favagotchi for Windows Phoneen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta aplikovaných vědcs
dc.description.departmentKatedra informatiky a výpočetní technikycs
dc.thesis.degree-programInženýrská informatikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe main goal of this bachelor thesis is to create and document development of a real-time desk game for platform Windows Phone 7 and higher which will simulate and describe real progress of a study on The Faculty of Applied Sciences in Pilsen. The name of the game is FAVagotchi. Application is developed in C# language alongside with XAML language and LINQ technology in development environment of Microsoft Visual Studio 2010 Professional and Microsoft .NET framework 4.0. Strictly for the development of mobile applications serve Windows Phone 7.1 SDK library. This whole bachelor thesis contains a description of all parts of development starting from draft, continuig with choosing technologies and finishing with programming and testing. testování. In addition, this bachelor thesis serve as user and program documentation for the whole project of FAVagotchi.en
dc.subject.translatedFavagotchien
dc.subject.translatedrealtime gameen
dc.subject.translatedWindows Phone 7en
dc.subject.translatedC#en
dc.subject.translated.NETen
dc.subject.translatedXAMLen
dc.subject.translatedLINQen
dc.subject.translatedLINQ to SQLen
dc.subject.translatedLINQ to XMLen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BC_A10B0595P.pdfPlný text práce1,64 MBAdobe PDFView/Open
A10B0595P-hodnoceni.pdfPosudek vedoucího práce469,84 kBAdobe PDFView/Open
A10B0595P-posudek.pdfPosudek oponenta práce572,91 kBAdobe PDFView/Open
A10B0595P-obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce197,16 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/13499

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.