Title: Metody zjišťování pozornosti člověka s využitím automobilového simulátoru
Other Titles: Methods for detection of human attention using driving simulator
Authors: Fořt, Karel
Advisor: Mouček, Roman
Referee: Vařeka, Lukáš
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/13500
Keywords: EEG;ERP;únava;pozornost;řidič;spolujezdec;P3;neuroinformatika;peak latence
Keywords in different language: EEG;ERP;fatigue;attention;driver;passenger;P3;neuroinformatics;peak latency
Abstract: Práce se zabývá měřením pozornosti řidiče s využitím automobilového simulátoru. Jsou použita měření EEG/ERP pro detekci ospalosti testovaných subjektů. Scénář experimentu se zaměřil na zvukovou stimulaci řidiče a spolujezdce, během jízdy po monotónní trati v automobilovém simulátoru. Analýza naměřených dat se zaměřila na změnu latence komponenty P3, použitím tří různých metod.
Abstract in different language: Thesis focused on measuring driver's attention using driving simulator. EEG/ERP measurements are used to detect fatigue of tested subjtects. Scenario for the experiment focused on auditory stimulation of the driver and the passenger, while driving monotonous track in car simulator. The analysis investigates the change in the component P3 by using three different methods.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Fort_2014.pdfPlný text práce2,44 MBAdobe PDFView/Open
A09B0215P-hodnoceni.pdfPosudek vedoucího práce498,74 kBAdobe PDFView/Open
A09B0215P-posudek.pdfPosudek oponenta práce319,44 kBAdobe PDFView/Open
A09B0215P-obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce188,77 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/13500

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.