Název: Hra Dobble pro mobilní zařízení
Další názvy: Game Dobble for mobile devices
Autoři: Balíček, Tomáš
Vedoucí práce/školitel: Pešička, Ladislav
Oponent: Lipka, Richard
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/13503
Klíčová slova: Dobble;mobilní zařízení;Android;PhoneGap
Klíčová slova v dalším jazyce: Dobble;mobile devices;Android;PhoneGap
Abstrakt: Aplikace potažmo hry na mobilních zařízeních prošly v posledních letech velkým rozmachem. Poptávka po mobilních zařízeních rychle roste. A díky tomu se stává vývoj aplikací velice zajímavý. V této oblasti je nutné prozkoumat problematiku ovládání her na různých typech mobilních zařízení, hry mohou být jednouživatelské nebo pro více uživatelů. Aplikace je možné psát nativně pro každou platformu zvlášť nebo zvolit multiplatformní nástroje. Tato bakalářská práce se zabývá převážně programováním multiplatformních her psaných v HTML a konkrétně využití frameworku PhoneGap. Cílem této práce je naprogramovat hru pro platformu Android. Jedná se o karetní hru Dobble. Hra spočívá v hledání dvou shodných symbolů na dvou kartičkách. Hra je zatím pouze dostupná v karetní podobě a pro platformu iOS (duben 2014).
Abstrakt v dalším jazyce: Mobile applications and games made recently a big step forward. The demand for mobile devices is growing rapidly. Therefore, the development of mobile applications is becoming very interesting. In this area is necessary to examine the issue of game control on different types of mobile devices. Games can be single players or multiplayer. Mobile applications can be made natively for each platform separately or use a multiplatform tool. This bachelor thesis mainly deals with programming multiplatform games written in HTML and specifically written in PhoneGap framework. The aim of this work is to program Android game with use this framework. It is card game called Dobble. The game consists in finding two identical symbols on two cards. This game is currently available only for Apple iOS (April 2014).
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KIV) / Bachelor´s works (DCE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
bakalarka.pdfPlný text práce10,79 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A11B0311P-hodnoceni.pdfPosudek vedoucího práce517,92 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A11B0311P-posudek.pdfPosudek oponenta práce372,17 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A11B0311P-obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce200,01 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/13503

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.