Název: Systém pro centrální zpracování logů
Další názvy: System for central log processing
Autoři: Hlom, Ladislav
Vedoucí práce/školitel: Skupa, Jindřich
Oponent: Bžoch, Pavel
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/13511
Klíčová slova: centralizované logování;log;pořizování logových záznamů;analyzování logových záznamů;syslog;fulltextové vyhledávání
Klíčová slova v dalším jazyce: centralized logging;log;log recording;log analysis;syslog;fulltext search
Abstrakt: Cílem práce bylo nastudovat problematiku pořizování a analýzy logových záznamů. Na základě nastudované problematiky vytvořit řešení pro centralizovaný sběr logových záznamů. Řešení je navrženo tak, aby využívalo již používané nástroje a bylo snadné ho nakonfigurovat. Výslednou aplikaci lze snadno rozšířit a umožnit zpracování logového záznamu libovolného formátu. Součástí řešení je uživatelské prostředí pro filtraci, zobrazování a vizualizaci záznamů, které je přístupné pomocí webového rozhraní a poskytuje statistiky nad získanými daty, umožňuje komplexní filtrování a fulltextové vyhledávání.
Abstrakt v dalším jazyce: The goal of this bachelor thesis was to study issues of purchasing and analysing log records, and then to create a solution for a centralized collection of log records based on studied cases. The solution is designed to take advantage of already used tools and to be easy to configure. The final application can be easily extended to allow processing the log records of any format. The solution includes a user interface for filtering, displaying and visualization of records, which is accessible through a web interface and provides statistics for the data. It also allows complex filtering and full-text search.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KIV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
bakalarka.pdfPlný text práce971,93 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A10B0564P-hodnoceni.pdfPosudek vedoucího práce368,34 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A10B0564P-posudek.pdfPosudek oponenta práce39,35 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A10B0564P-obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce196,06 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/13511

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.