Název: KIV-DFS - Klient pro GNU/Linux s pomocí FUSE
Další názvy: KIV-DFS - Client for GNU/Linux using FUSE
Autoři: Kvídera, Lukáš
Vedoucí práce/školitel: Bžoch, Pavel
Oponent: Potužák, Tomáš
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/13519
Klíčová slova: FUSE;cache;distribuovaný souborový systém
Klíčová slova v dalším jazyce: FUSE;cache;distributed file system
Abstrakt: Hlavním cílem této bakalářské práce je návrh a implementace klientské aplikace umožňující přístup ke KIVFS pomocí FUSE. V teoretické části jsou podrobněji popsány cachovací algoritmy a možnosti implementace přístupu ke KIVFS. Praktická část je zaměřena na měření efektivity cachovacích algoritmů a propustnost klientské aplikace.
Abstrakt v dalším jazyce: The main goal of this bachelor thesis is implementation of a client application for KIVFS in C language with FUSE kernel module. The theoretical part discusses caching policies and options available to implement acces to the KIVFS. Practical part is focused on measuerement of eficiency of caching algorithms and throughput of the client application.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KIV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
dokumentace.pdfPlný text práce516,94 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A11B0421P-hodnoceni.pdfPosudek vedoucího práce350,38 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A11B0421P-posudek.pdfPosudek oponenta práce572,54 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A11B0421P-obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce182,07 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/13519

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.