Název: Barevné systémy a jejich aplikace
Další názvy: Color Systems and Their Applications
Autoři: Mikolášová, Zuzana
Vedoucí práce/školitel: Skala, Václav
Oponent: Lobaz, Petr
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/13520
Klíčová slova: barevný systém;chromatický diagram;RGB;jas;barva;tisk kovových barev;ICC profil;převody mezi systémy;reprezentace barevného modelu
Klíčová slova v dalším jazyce: color system;chromaticity diagram;RGB;luminance;color;printing of metallic colors;ICC profile;conversions between color systems;representation of color model
Abstrakt: Předložená bakalářská práce, Barevné systémy a jejich aplikace, je zaměřena na přehled moderních barevných systémů a jejich využití. První část práce obsahuje základní informace o lidském zraku a o barevných systémech obecně. Druhá část je soustředěna na individuální barevné systémy, jejich využití v moderním světě a na převody mezi nimi. Realizační část práce se pak věnuje hlavně převodům mezi systémy a jejich demonstraci.
Abstrakt v dalším jazyce: Submitted bachelor's thesis, 'Color Systems and Their Applications', is focused on a summary of the modern color systems and their applications. The first part is focused on general knowledge about human sight and about color systems in general. The second part deals with individual color systems, their use in modern world and conversions between them. The implementation part of thesis is focused on the work with individual systems and their conversions.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KIV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Mikolasova_A11B0433P_BP.pdfPlný text práce5,01 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A11B0433P-hodnoceni.pdfPosudek vedoucího práce290,33 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A11B0433P-posudek.pdfPosudek oponenta práce817,66 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A11B0433P-obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce187,36 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/13520

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.