Název: Aplikace pro vizualizaci tanečních figur
Další názvy: Application for the dance figures visualization
Autoři: Němec, Jaroslav
Vedoucí práce/školitel: Varnušková, Jana
Oponent: Varnuška, Michal
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/13521
Klíčová slova: taneční figura;tanec;aplikace
Klíčová slova v dalším jazyce: dance figure;dance;application
Abstrakt: Tato práce je o vývoji aplikace. Vyvíjená aplikace je určena k zobrazování a spravování tanečních figur. Používá programovací jazyk Java. Tato práce předvádí převážně použití grafického rozhraní uplatněním knihoven swing a Graphics2D ve skutečné aplikaci. Mohou zde být nalezeny programové konstrukce jako je herní smyčka a počítání lineární interpolace.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis is about development of an application. The purpose of developed application is to visualize and manage dance figures. It is using programming language Java. This work mainly represents the usage of graphical interface by using swing and Graphics2D library in a real application. There can be found application structures as game loop and counting of linear interpolation.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KIV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Dokumentace - Bakalarka.pdfPlný text práce1,03 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A11B0437P-hodnoceni.pdfPosudek vedoucího práce324,44 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A11B0437P-posudek.pdfPosudek oponenta práce663,23 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A11B0437P-obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce191,17 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/13521

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.