Název: Agregátor novinových zpráv
Další názvy: News aggregator
Autoři: Soběhart, Michel
Vedoucí práce/školitel: Konkol, Michal
Oponent: Brychcín, Tomáš
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/13523
Klíčová slova: RSS zprávy;novinky;novinové zprávy;agregátor;shlukování;Java;podobnost
Klíčová slova v dalším jazyce: RSS feeds;news;news feeds;agregator;clustering;Java;similarity
Abstrakt: Hlavním cílem bakalářské práce je vytvořit program, který shlukuje podobné novinové zprávy. Dalším cílem je vytvořit program pro stahování novinových dat z internetových zdrojů, která budou sloužit jako testovací data. Je potřeba navrhnout posloupnost zpracování dat, určení podobnosti a také princip clusterování dat. Poslední fází je určení správného prahu, po kterém jsou dva soubory podobné. Aplikace byla programována v objektově orientovaném jazyce Java. Při testování navržená aplikace dosáhla 96,85% F-míry.
Abstrakt v dalším jazyce: The main goal of the bachelor thesis is to create a program, which clusters similiar RSS newspaper data. Next goal is to create a program for downloading newspaper data from internet sources, which will be used as testing data. Designing a sequence of data processing, determinating similiarities and also principle of the data clustering is required to design. The last phase is selecting the right threshold, after which two files are similar. The application was created using object-oriented Java language. After the testing proposed application has reached 96,85% F-measure.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KIV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Sobehart_agregator.pdfPlný text práce1,61 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A11B0485P-hodnoceni.pdfPosudek vedoucího práce296,78 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A11B0485P-posudek.pdfPosudek oponenta práce293,49 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A11B0485P-obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce205 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/13523

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.