Title: Nástroje pro zjišťování pokrytí kódu testy
Other Titles: Code coverage tools
Authors: Žák, Václav
Advisor: Herout, Pavel
Referee: Cais, Štěpán
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/13531
Keywords: strukturální testování;pokrytí kódu;metriky;nástroj;Java;Eclipse;JUnit
Keywords in different language: structural testing;code coverage;metrics;tool;Java;Eclipse;JUnit
Abstract: Práce se zabývá problematikou strukturálního testování a metrikami pokrytí kódu testy. V současné době lze v literatuře najít definice minimálně 14 druhů pokrytí. Ovšem pouze některé z nich se prakticky využívají. Stejně tak existuje značné množství softwarových nástrojů měřících různé typy pokrytí. Cílem práce je najít vhodný kompromis, tj. nástroj, který bude schopen pracovat s nejpoužívanějšími typy pokrytí a bude dále splňovat několik dalších mimofunkčních (non-functional) požadavků. Díky použitému multikriteriálnímu vyhodnocení je možné, aby byly do hodnocení snadno přidávány i další nástroje.
Abstract in different language: The thesis deals with structural testing and code coverage metrics. Currently, at least 14 defined types of coverage can be found in literature. Although, only some of them are being used in practice. Likewise, there is a considerable amount of software tools for measuring various types of coverage. The main goal of the thesis is to find a suitable compromise, i.e. a tool that will be able to work with all the major types of coverage and will also meet several other non-functional requirements. Due to the multi-criteria evaluation it is possible to easily assess other tools as well.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
A11B0550P.pdfPlný text práce1,4 MBAdobe PDFView/Open
A11B0550P-hodnoceni.pdfPosudek vedoucího práce327,55 kBAdobe PDFView/Open
A11B0550P-posudek.pdfPosudek oponenta práce294,81 kBAdobe PDFView/Open
A11B0550P-obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce192,72 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/13531

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.