Název: Útoky na bezdrátové senzorické sítě
Další názvy: Attacks in Wireless Sensor Networks
Autoři: Široký, Milan
Vedoucí práce/školitel: Ledvina, Jiří
Oponent: Široký, David
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/13547
Klíčová slova: bezdrátové senzorické sítě;senzor;architektura sítí;topologie sítí;aktivní útoky;pasivní útoky;vlastnosti senzorů;kryptografie eliptických křivek;standardní algoritmy šifrování
Klíčová slova v dalším jazyce: wireless sensor networks;sensor;networks architecture;networks topology;active attacks;passive attacks;characteristics of sensors;standard encryption algotithms;elliptic curve cryptography
Abstrakt: Cílem této práce je nejprve rozdělit útoky na bezdrátové senzorické sítě do skupin podle zranitelností, které využívají pro svoji činnost. Tyto útoky jsou poté rozděleny do vrstev podle OSI/ISO modelu. Druhá část práce se věnuje možnostem, jak těmto útokům zabránit. V této části jsou proto popsány možnosti a metody, které umožňují ochranu přenášených dat a také ověření pravosti uzlů v síti. Na konci práce jsou uvedeny přehledově konkrétní metody na obranu před třemi vybranými útoky.
Abstrakt v dalším jazyce: The goal of this thesis is to divide attacks on sensor networks to groups by vulnerabilities which are being exploited. Those attacks are then sorted into layers based on OSI/ISO model. The second part of this thesis is dedicated to possibilities of stopping such attacks. In this part are therefore described possibilities and methods which allow protection of transferred data and also authentication of nodes in network. At the end of thesis summarizing specific methods for protection against selected attacks are stated.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KIV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalaska prace _ Milan Siroky.pdfPlný text práce872,66 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A10B0350P-hodnoceni.pdfPosudek vedoucího práce381,44 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A10B0350P-posudek.pdfPosudek oponenta práce273,01 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A10B0350P-obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce174,07 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/13547

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.