Název: Test Runner - softwarový prostředek pro správu testů
Další názvy: TestRunner - software tool for test management
Autoři: Tancer, Lukáš
Vedoucí práce/školitel: Mouček, Roman
Samuel, Zděnek
Oponent: Řondík, Tomáš
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/13548
Klíčová slova: testování softwaru;scrum;agilní metodiky
Klíčová slova v dalším jazyce: software testing;scrum;agile methodologies
Abstrakt: V této práci se budu zabývat testováním softwarových produktů. Protože tato oblast je poměrně rozsáhlá, zaměřím se hlavně na testování uvnitř společnosti Kerio Technologies s.r.o., pro kterou je tato práce primárně určena. Hlavním cílem práce bude vylepšení jejich interního programu jménem TestRunner. V tuto chvíli zbývá v TestRunneru několik chyb z předchozích verzí. Některé funkce již nejsou nadále potřeba. Naopak vyvstala potřeba nových. Tyto úpravy prodlouží životnost TestRunneru o několik dalších let.
Abstrakt v dalším jazyce: In this thesis I deal with the testing software products. This problem falls within the area, which is called software development process. Because this area is pretty huge, main focus is on testing inside Kerio technologies, Inc. The main purpose of this work is to improve their internal program called TestRunner. At the moment TestRunner has a few bugs left from previous versions. Some functionality is no longer needed. Finally, some new functions are required. The goal is to keep TestRunner vital for next few years.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KIV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_A09B0464P.pdfPlný text práce9,53 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A09B0464P-hodnoceni.pdfPosudek vedoucího práce647,22 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A09B0464P-posudek.pdfPosudek oponenta práce967,55 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A09B0464P-obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce199,63 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/13548

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.