Title: Test Runner - softwarový prostředek pro správu testů
Other Titles: TestRunner - software tool for test management
Authors: Tancer, Lukáš
Advisor: Mouček, Roman
Samuel, Zděnek
Referee: Řondík, Tomáš
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/13548
Keywords: testování softwaru;scrum;agilní metodiky
Keywords in different language: software testing;scrum;agile methodologies
Abstract: V této práci se budu zabývat testováním softwarových produktů. Protože tato oblast je poměrně rozsáhlá, zaměřím se hlavně na testování uvnitř společnosti Kerio Technologies s.r.o., pro kterou je tato práce primárně určena. Hlavním cílem práce bude vylepšení jejich interního programu jménem TestRunner. V tuto chvíli zbývá v TestRunneru několik chyb z předchozích verzí. Některé funkce již nejsou nadále potřeba. Naopak vyvstala potřeba nových. Tyto úpravy prodlouží životnost TestRunneru o několik dalších let.
Abstract in different language: In this thesis I deal with the testing software products. This problem falls within the area, which is called software development process. Because this area is pretty huge, main focus is on testing inside Kerio technologies, Inc. The main purpose of this work is to improve their internal program called TestRunner. At the moment TestRunner has a few bugs left from previous versions. Some functionality is no longer needed. Finally, some new functions are required. The goal is to keep TestRunner vital for next few years.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_A09B0464P.pdfPlný text práce9,53 MBAdobe PDFView/Open
A09B0464P-hodnoceni.pdfPosudek vedoucího práce647,22 kBAdobe PDFView/Open
A09B0464P-posudek.pdfPosudek oponenta práce967,55 kBAdobe PDFView/Open
A09B0464P-obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce199,63 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/13548

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.