Název: Analýza výroby, distribuce a spotřeby energie v ČR a ve světě a možnosti akumulace energie
Další názvy: Utilization of heat pump thermodynamic cycle for increasing efficiency of photovoltaic modules
Autoři: Polívka, Jiří
Vedoucí práce/školitel: Vostracký, Zdeněk
Oponent: Kožený, Jiří
Rusek, Stanislav
Tůma, Jiří
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: disertační práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/13739
Klíčová slova: tepelné čerpadlo;topný faktor;fotovoltaický článek;účinnost fotovoltaického článku;tepelná ztráta
Klíčová slova v dalším jazyce: heat pump;coefficient of performance;solar cell;solar cell efficiency;heat loss
Abstrakt: Tato práce je zaměřena na analýzu provozních stavů vzniklých spoluprací termodynamického cyklu tepelného čerpadla a fotovoltaického (FV) panelu. Vhodným dimenzováním obou prvků pak může docházet k úspoře nákladů při provozu tepelného čerpadla a zároveň ke zvýšení účinnosti přeměny sluneční energie na energii elektrickou při snižování teploty FV panelu. Tyto poznatky poslouží k návrhu aplikace sytému například v oblasti bytových domů nebo v komerční sféře.
Abstrakt v dalším jazyce: This work is focused on the analysis of operating conditions resulting from cooperation thermodynamic cycle heat pumps and photovoltaic (PV) panel. Appropriate sizing of these elements can lead to the cost-saving heat pump and also to increase the efficiency of conversion of solar energy to electricity, by reducing the temperature of the PV panel. These findings will be used to design an application in areas such as apartment buildings or commercial sphere.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Disertační práce / Dissertations (FEL)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Disertacni prace - Jiri Polivka.pdfPlný text práce2,86 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
polivka publ.pdfPosudek vedoucího práce588,69 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
polivka opon.pdfPosudek oponenta práce2,9 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
polivka zapis.pdfPrůběh obhajoby práce762,97 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/13739

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.