Title: Analýza výroby, distribuce a spotřeby energie v ČR a ve světě a možnosti akumulace energie
Other Titles: Utilization of heat pump thermodynamic cycle for increasing efficiency of photovoltaic modules
Authors: Polívka, Jiří
Advisor: Vostracký, Zdeněk
Referee: Kožený, Jiří
Rusek, Stanislav
Tůma, Jiří
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: disertační práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/13739
Keywords: tepelné čerpadlo;topný faktor;fotovoltaický článek;účinnost fotovoltaického článku;tepelná ztráta
Keywords in different language: heat pump;coefficient of performance;solar cell;solar cell efficiency;heat loss
Abstract: Tato práce je zaměřena na analýzu provozních stavů vzniklých spoluprací termodynamického cyklu tepelného čerpadla a fotovoltaického (FV) panelu. Vhodným dimenzováním obou prvků pak může docházet k úspoře nákladů při provozu tepelného čerpadla a zároveň ke zvýšení účinnosti přeměny sluneční energie na energii elektrickou při snižování teploty FV panelu. Tyto poznatky poslouží k návrhu aplikace sytému například v oblasti bytových domů nebo v komerční sféře.
Abstract in different language: This work is focused on the analysis of operating conditions resulting from cooperation thermodynamic cycle heat pumps and photovoltaic (PV) panel. Appropriate sizing of these elements can lead to the cost-saving heat pump and also to increase the efficiency of conversion of solar energy to electricity, by reducing the temperature of the PV panel. These findings will be used to design an application in areas such as apartment buildings or commercial sphere.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Disertační práce / Dissertations (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Disertacni prace - Jiri Polivka.pdfPlný text práce2,86 MBAdobe PDFView/Open
polivka publ.pdfPosudek vedoucího práce588,69 kBAdobe PDFView/Open
polivka opon.pdfPosudek oponenta práce2,9 MBAdobe PDFView/Open
polivka zapis.pdfPrůběh obhajoby práce762,97 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/13739

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.