Title: Návrh a možnost začlenění hybridního výrobního zdroje (VTE, BPE) do energetického tržního prostředí
Other Titles: The proposal of the hybrid distribution system based on renewable energy sources (wind, biogas) with focusing on production and marketing optimization
Authors: Mezera, Jan
Advisor: Martínek, Zbyněk
Referee: Kolcun, Michal
Vašíček, Jiří
Sadecký, Bohumil
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: disertační práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/13740
Keywords: distribuční systém;bioplynová elektrárna;hybridní systém;neuronové sítě;výrobní optimalizace;tržní optimalizace
Keywords in different language: distribution system;biogas power plant;wind power plant;hybrid system;neural networks;supply optimalization;market optimization
Abstract: Předkládaná práce se zabývá využitím OZE pro dodávku elektrické energie a řešením problémů s tím souvisejících. První část práce slouží k načerpání teoretických poznatků a seznámení se s problematikou OZE. V druhé části práce jsou pak předloženy dílčí provozní a ekonomické kalkulace pro navržené řešení. Pro potřeby provozní simulace hybridního systému je vytvořen počítačový model, jenž disponuje tabulkovými a grafickými výstupy. Druhá část práce je věnována výrobní a tržní optimalizaci obecně variabilního portfolia zdrojů a jejich dispečerskému řízení z hlediska maximalizace výrobní marže. Vědecká část práce je zaměřena na predikční modely cenových křivek, které jsou důležitým prvkem celé optimalizace.
Abstract in different language: The offered thesis considers renewable energy sources to supply electricity and is dealing with the problems, which are related to supply. The first part of the thesis is used for getting theoretical knowledge and understanding the theory of renewable energy sources. In the second part, economic and analytic calculations are suggested for proposed solution. For the real behavior simulation of the hybrid system computer model is created, which disposes by graph and tablet output date. The second part of the thesis is focused on the production and marketing optimalization. The optimalization considers variable group of the energy sources (renewable, convential, nuclear, hydro, etc.) and its dispatch with maximal profit. The scientific part of the thesis is dealing with price prediction models.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Disertační práce / Dissertations (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP JM.pdfPlný text práce4,67 MBAdobe PDFView/Open
mezera publ.pdfPosudek vedoucího práce1,24 MBAdobe PDFView/Open
mezera opon.pdfPosudek oponenta práce3,06 MBAdobe PDFView/Open
mezera zapis.pdfPrůběh obhajoby práce866,2 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/13740

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.