Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorHajšmanová, Bohumila
dc.contributor.authorVojtová, Pavla
dc.contributor.refereeHolubová, Adéla
dc.date.accepted2014-06-25
dc.date.accessioned2015-03-25T09:38:39Z
dc.date.available2013-03-16cs
dc.date.available2015-03-25T09:38:39Z
dc.date.issued2014
dc.date.submitted2014-03-26
dc.identifier55864
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/13795
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá nabídkou komunitní péče v České republice. Teoretická část obsahuje nejen historii komunitního ošetřovatelství, ale popisuje význam komunity a komunitní péče, kterou doplňuje primární péče. V části komunitní ošetřovatelská péče jsou vystihnuty nejdůležitější oblasti, které se zabývají problematikou různých komunit v České republice. V neposlední řadě je důležité komunitní plánování a domácí péče, které jsou součástí nabídky komunitní péče v České republice. Praktická část obsahuje stanovené cíle a hypotézy diplomové práce týkající se nabídky komunitní péče v České republice. Výzkumná část je zaměřena na zjištění úrovně znalostí a informovanosti o nabídce komunitní péče v České republice u všeobecných sester v osmi zdravotnických organizacích v Jihočeském kraji. V rámci výzkumného šetření byla aplikována explorační metoda výzkumu - dotazník. Získaná data byla vyhodnocena a znázorněna v tabulkách.cs
dc.format81 s. (19 671 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectČeská republikacs
dc.subjectdomácí péčecs
dc.subjectklientcs
dc.subjectkomunitacs
dc.subjectkomunitní péčecs
dc.subjectkomunitní ošetřovatelstvícs
dc.subjectkomunitní plánovánícs
dc.subjectprimární péčecs
dc.titleNabídka komunitní péče v České republicecs
dc.title.alternativeOffer of community care in the Czech Republicen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta zdravotnických studiícs
dc.description.departmentKatedra ošetřovatelství a porodní asistencecs
dc.thesis.degree-programOšetřovatelstvícs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis thesis deals with the range of community care in the Czech Republic. The theoretical part contains not just the history of community nursing but it also describes the importance of community and community nursing complemented by primary care. In the part of community nursing care there are described the most important areas which deal with issues of different communities in the Czech Republic. Finally community planning and home care are important part of the offer of community care in the Czech Republic. The practical part contains the set objectives and hypotheses of the thesis regarding the offer of community care in the Czech Republic. The empirical part is focused on the finding of level of knowledge and awareness about the community care in the Czech Republic within nurses in eight health care organizations in the South Bohemian region. Within the scope of research there was applied an exploratory research method a questionnaire. The collected data were analysed and presented in the tables.en
dc.subject.translatedCzech republicen
dc.subject.translatedhome careen
dc.subject.translatedclienten
dc.subject.translatedcommunityen
dc.subject.translatedcommunity careen
dc.subject.translatedcommunity nursingen
dc.subject.translatedcommunity planningen
dc.subject.translatedprimary careen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP - Vojtova Pavla - Finalni verze.pdfPlný text práce2,28 MBAdobe PDFView/Open
Vojtova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce761,74 kBAdobe PDFView/Open
Vojtova_oponent.pdfPosudek oponenta práce1,17 MBAdobe PDFView/Open
Vojtova.pdfPrůběh obhajoby práce391,87 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/13795

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.