Title: Spolupráce středních škol s Policií ČR při řešení rizikového chování žáků
Other Titles: The cooperation of secondary schools with the Police of Czech Republic in dealing with risk behavior of students
Authors: Hadač, Jiří
Advisor: Kocurová, Marie
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/13800
Keywords: Policie ČR;střední škola;spolupráce;rizikové chování žáků
Keywords in different language: Police of Czech republic;secondary school;cooperation;risk behavior of students
Abstract: Bakalářská práce popisuje možnosti a zákonné důvody komunikace mezi Policií ČR a středními školami, které navštěvují žáci, kteří páchají různorodou protiprávní činnost na půdě školy či na akcích, které škola pořádá. Střední školy navštěvuje mládež především ve věku 15-18 let, která je již za své činy právně zodpovědná. A zde nastává otázka, jakou spolupráci Policie ČR se střední školou vede a zda je tato spolupráce dostatečná. Praktická část bakalářské práce je založena na zkušenostech policisty Policie ČR.
Abstract in different language: Bachelor Work describes the options and legitimate reasons for communications between Police of the Czech Republic and secondary schools attended by pupils who commit diverse illegal activity on school grounds or at events organized by the school. Secondary schools attended mainly youth aged 15-18 years, which is longer for their actions legally responsible. A question arises here, as with the Police of the Czech Republic leading secondary school and whether this cooperation is sufficient. The practical part is based on the experiences of officers of the Police of the Czech Republic.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Hadac_2014.pdfPlný text práce340,01 kBAdobe PDFView/Open
Hadac VP.pdfPosudek vedoucího práce43,83 kBAdobe PDFView/Open
Hadac OP.pdfPosudek oponenta práce29,47 kBAdobe PDFView/Open
Hadac O.pdfPrůběh obhajoby práce10,71 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/13800

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.