Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPG) Domovská stránka kolekce Zobrazit statistiky

Procházet
Přihlásit se k zasílání denních e-mailů o novinkách RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Záznamy kolekce (řazeno podle Datum zaslání v sestupně pořadí): 1 až 20 z 183
Křiklavová, Petra
Nastavování pravidel chování při práci se třídou a reakce na jejich porušování v Předškolních klubech v Karlovarském kraji

The thesis deals with the implementation of and compliance with the rules in pre-school clubs in the Karlovy Vary region. It also discusses the reactions of teachers to breaking the rules. Further the thesis points out the principles at the implementation of the rules. It ...

Rynešová, Kateřina
Využití loutek v mateřských školách na Konstantinolázeňsku

The theoretical part of this bachelor thesis compiles the theme of puppets and their use in the kindergartens. The practical part examines the usage of puppets in kindergartens in the region Konstantinolázeňsko. Overall, the thesis is focused on conclusion how the puppet is used&#x...

Boušová, Lada
Hudba jako pomocník při sociálním začleňování zrakově postižených dětí

The case study, which is related with searching the new, unconventional methods, advancements and aids for teaching (the music especially) visually challenged childrens. This all with utilization methods and constituents of fine art and with surveillance it´s efficiency during the teaching p...

Marešková, Jaroslava
Didaktická hra jako prostředek rozvoje předškolního dítěte v mateřských školách v okrese Plzeň-jih

Topic of my bachelor work is a didactic game as means to universal development of preschool age children. My aim was to analyse whether there is exist direct proportion between usage of didactic games and their positive influence on development of the child. To answer tha...

Fejková, Tereza
Možnosti práce s profesionálním divadelním představením v mateřské škole

Bachelor thesis in its theoretical part deals with theater in terms of function, kind and semiotics, furthermore its influence to the development of child´s psychic.The practical part compares accesses of kindergartens, state and private and from cities and small towns, in matter of...

Marková, Michaela
Profesní kompetence předškolního pedagoga v České republice v komparaci s jinými státy

This comparative bachelor thesis deals with professional competencies of preschool teachers, in three countries Czech Republic, Great Britain focused on England. The thesis´s first part is divided into two sections the first section describes the method of research and gives&#x...

Marianová, Tereza
Srovnání českého a portugalského předškolního vzdělávání v kontextu konkrétních mateřských škol

This bachelor thesis deals with comparison of Czech and Portuguese preschool education in the context of specific nursery schools. The main aim is to compare a concrete nursery school in the Czech Republic with a concrete nursery school in Portugal. The comparison is fo...

Müllerová, Helena
Začleňování dětí cizinců do prostředí MŠ v Praze

The name of my bachelor thesis is "Integration of foreign children in the environment of kindergarten in Prague". Bachelor thesis contains of the theoretical part and my own research. The topic is very actual, because the number of foreign children is increasing. The main...

Hodková, Ivana
Evaluační systém jako funkční nástroj výchovně-vzdělávacího procesu - akční výzkum v MŠ Žichlice

Bachelor thesis is also action research in kindergarten. The theoretical part describes the history of preschool education, and especially on the basis of literature deals with evaluation in general - legislation, meaning and describes how the evaluation is carried out. The practical pa...

Pálková, Hana
Postavení dětí s odlišným mateřským jazykem v prostředí mateřské školy v Plzni

This bachelor thesis is divided into two parts. In the theoretical part I define terms a child with a different mother tongue and socio-cultural handicap, present the typology of foreigners in the territory of the Czech Republic, indicate the basic problems of socio-cultural ...

Holoubková, Anna
Systém odměňování a trestání dětí ve vybraných mateřských školách v Plzni

In the theoretical part, this paper reports on child psychology in pre-school age and moral development of individuals. It characterizes punishments and rewards and their consequences. Furthermore it deals with punishment and rewarding of the children, motivation and rules in kindergartens. ...

Meineltová, Miroslava
Podpora rozvoje řeči u dětí předškolního věku s narušenou komunikační schopností ve vybrané MŠ v Karlovarském kraji

The bachelor thesis was dealing with the support and development of speech of children with communication disorder. It was divided into four parts. The first three chapters were devoted to the theoretical framework of communication skills of preschool children. Ther...

Zrůstová vyskočilová, Květa
Perspektivy předškolního vzdělávání dětí s Downovým syndromem: případová studie dětí s Downovým syndromem navštěvujících mateřskou školu

The Bachelor thesis aims at pre-school education of children with Down´s syndrome in a mainstream pre-school and a special a pre-school environment. The aim is to find out the legal representatives´ point of view on the education of children from the case study. The...

Laubrová, Jana
Formy řízení mateřských škol v okrese Klatovy

The theme of the bachelor thesis is the management of kindergartens in the district of Klatovy. It is focused on the management of kindergartens, which are founded by municipalities. These kindergartens are managed by the following forms of management a separate kindergarten, a&#x...

Erbertová, Andrea
Asistenti pedagoga v mateřské škole v Plzeňském kraji

This bachelor thesis deals with assistants of teachers in Plzeň Region in inclusive environment of kindergartens. First chapter of the theoretical part analyses issues of children with special educational needs and the support system, concludes legislative and curricular conditions to secure ...

Rollingerová, Klára
Analýza rozvoje grafomotoriky v Mateřské škole Školní v Rokycanech

The Bachelor thesis is focused on description and analysis of the development graphomotor skills of children in Kindergarden School in Rokycany. This thesis is divided into theoretical and practical part. The theoretical part deals with the development of the individual in the preschool...

Chmelíková, Miroslava
Využití metod dramatické výchovy v dětské skupině Javorová u dětí ve věku dva až tři roky

This bachelor thesis deals with an application of selected methods of dramatic education for two and three year old children. The aim of the thesis is to present the characteristic of this age to readers. The appropriate methods are chosen based on these age characteristics.&#...

Kotlanová, Zuzana
Problematika adaptace dětí cizinců v prostředí MŠ v Plzeňském kraji

The work is defined by the concept of migration, which closely adaptation theme related. It is also characterized by the term "child with a different mother tongue" and to the related term bilingualism. In the context of the target group work is defined by scho...

Pavlíčková, Terezie
Vývoj dětské hry ve vybraných plzeňských mateřských školách

The Bachelor's thesis deals with development of children's play in selected Pilsen region's nursery schools. The thesis is divided into three chapters, two of them are theoretical and one is empirical. The first chapter explains the definition and theory of play, it's ch...

Šenová, Zuzana
Řečové vady dětí předškolního věku a jejich náprava

This bachelor thesis is focused on preshool-age children with speech defects. In this theses I will discuss how to prevent and remedy them. The practical part of this theses will be conducted by qualitative research. It will focus on two specific children, both with different&...

Záznamy kolekce (řazeno podle Datum zaslání v sestupně pořadí): 1 až 20 z 183