Název: Řečový projev adolescentů
Další názvy: Oral speech of adolescents
Autoři: Vogeltanzová, Eva
Vedoucí práce/školitel: Sovová, Pavla
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/13805
Klíčová slova: řečový projev;adolescent;paralingistika;slovní zásoba;syntax
Klíčová slova v dalším jazyce: oral speech;adolescent;paralinguistic;vocabulary;syntax
Abstrakt: Práce se zabývá řečovým projevem adolescentů. Dále se věnuje tvoření hlasu, paralingvistice a fonetice. Další kapitoly jsou slovní zásoba a syntax. Poslední část se věnuje charakteristice adolescenta a jeho vývoji po různých stránkách. Praktická část se zabývá charakteristikami zúčastněných adolescentů a audionahrávkami jednotlivých mladých lidí, kteří se svému hlasu věnují v divadelním souboru a adolescentům, kteří navštěvují Střední odborné učiliště, a o svůj hlas se nezajímají. Následně jsou shrnuty a hodnoceny v komentářích.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis is focused on oral speech adolescents. The mechanism for generating the human voice, paralinguistic and phonetics are also described in the theoretical part. Other chapters are vocabulary and syntax. The last chapter is describing general characteristics of adolescents and their development. The practical part is focused on analyzing audio recordings of young people voices. The examined group of adolescents contained both young people active in the amateur theatre company who are practicing vocal hygiene and adolescents studying secondary vocational school who don't take care of their voices. The results of voice analysis are afterwards compared and commented in discussion.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPG)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP+Recovy+projev+adolescentu.pdfPlný text práce1,53 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vogeltanzova VP.pdfPosudek vedoucího práce31,47 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vogeltanzova OP.pdfPosudek oponenta práce60,64 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vogeltanzova O.pdfPrůběh obhajoby práce10,69 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/13805

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.