Title: Řečový projev adolescentů
Other Titles: Oral speech of adolescents
Authors: Vogeltanzová, Eva
Advisor: Sovová, Pavla
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/13805
Keywords: řečový projev;adolescent;paralingistika;slovní zásoba;syntax
Keywords in different language: oral speech;adolescent;paralinguistic;vocabulary;syntax
Abstract: Práce se zabývá řečovým projevem adolescentů. Dále se věnuje tvoření hlasu, paralingvistice a fonetice. Další kapitoly jsou slovní zásoba a syntax. Poslední část se věnuje charakteristice adolescenta a jeho vývoji po různých stránkách. Praktická část se zabývá charakteristikami zúčastněných adolescentů a audionahrávkami jednotlivých mladých lidí, kteří se svému hlasu věnují v divadelním souboru a adolescentům, kteří navštěvují Střední odborné učiliště, a o svůj hlas se nezajímají. Následně jsou shrnuty a hodnoceny v komentářích.
Abstract in different language: This thesis is focused on oral speech adolescents. The mechanism for generating the human voice, paralinguistic and phonetics are also described in the theoretical part. Other chapters are vocabulary and syntax. The last chapter is describing general characteristics of adolescents and their development. The practical part is focused on analyzing audio recordings of young people voices. The examined group of adolescents contained both young people active in the amateur theatre company who are practicing vocal hygiene and adolescents studying secondary vocational school who don't take care of their voices. The results of voice analysis are afterwards compared and commented in discussion.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP+Recovy+projev+adolescentu.pdfPlný text práce1,53 MBAdobe PDFView/Open
Vogeltanzova VP.pdfPosudek vedoucího práce31,47 kBAdobe PDFView/Open
Vogeltanzova OP.pdfPosudek oponenta práce60,64 kBAdobe PDFView/Open
Vogeltanzova O.pdfPrůběh obhajoby práce10,69 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/13805

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.